Αντιρατσιστικό προφυλακτικό

Και αν κάποτε μάθαιναν να διαβάζουν;

«Αρε Κολόμβε, τι μας έκανες». Κάτι τέτοιο έγραφε το σύνθημα στον τοίχο στα χρόνια της αντιαμερικανικής επιδημίας. Αυτή ήταν τόσο βαθιά, που έφθανε ώς τον μεγάλο εξερευνητή του 15ου αιώνα.