Κύμα εξόδου σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα

0
1
Κύμα εξόδου σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα

Κύμα συνταξιοδοτήσεων στον ιδιωτικό και στον δημόσιο τομέα έχουν προκαλέσει οι δυσμενείς εξελίξεις στην αγορά εργασίας με τις αυξήσεις των ορίων ηλικίας και τη μείωση των συντάξεων.

Στο ΙΚΑ, το 2011 οι συνταξιοδοτήσεις ανήλθαν σε 39.000, ενώ για το 2012 αναμένεται να υπερβούν τις 50.000. Έτσι, στο τέλος του περασμένου έτους, στο ΙΚΑ εκκρεμούσαν 85.333 αιτήσεις για κύρια σύνταξη και 71.000 για επικουρικές.
Στην Ελλάδα, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε στη Βουλή ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών, Χρήστος Σταϊκούρας, οι αιτήσεις συνταξιοδότησης, από 15.928 το 2009, ανήλθαν σε 33.928 το 2010 και σε 28.480 το 2011.
Λόγω της μαζικής εξόδου στη συνταξιοδότηση, της έλλειψης προσωπικού και της γραφειοκρατίας αυξάνεται και ο χρόνος αναμονής για την παροχή της σύνταξης.
Στο ΙΚΑ κυμαίνεται από 11 μήνες έως και 2 χρόνια (στην περιοχή της διαδοχικής ασφάλισης), στα επικουρικά μπορεί να ξεπεράσει ακόμη και τα 3 χρόνια.