Ταχυδρομικώς οι απολύσεις στην ΕΡΤ

0
1
Ταχυδρομικώς οι απολύσεις στην ΕΡΤ

Ταχυδρομικώς γίνονται οι απολύσεις στην ΕΡΤ… Το έγγραφο από το Υπουργείο Οικονομικών με αποστολέα τον ειδικό διαχειριστή Γκίκα Μάναλη είναι μεν πρωτοκολλημένο, αλλά ανυπόγραφο και χωρίς επίσημη σφραγίδα.

Από το κείμενο οι εργαζόμενοι ενημερώνονται πως η εταιρεία έχει καταργηθεί και ότι «η σύμβαση εργασίας ή έργου σας έχει λυθεί από 11 Ιουνίου 2013. Έναντι της νόμιμης αποζημίωσης που δικαιούστε θα σας καταβληθούν αποδοχές δυο μηνών».

Τονίζεται δε στο έγγραφο (με θέμα «Λύση σύμβασης εργασίας/έργου, καταβολή αποζημίωσης και παράδοση υλικού») ότι «μέχρι την παράδοση των παντός είδους περιουσιακών στοιχείων της καταργηθείσας ΕΡΤ Α.Ε. και των θυγατρικών της, τα οποία βρίσκονται στην κατοχή σας και για τα οποία είστε υπεύθυνος-η στο πλαίσιο των καθηκόντων που απορρέουν από την εκτέλεση της λυθείσας σύμβασής σας, τον κανονισμό και κάθε σχετική γενική ή ειδική ανάθεση καθηκόντων, εξακολουθείτε να έχετε την ευθύνη και υποχρεούστε στη διαφύλαξή τους».