Κοινωνικός Τουρισμός 2013 – 2014: Πίνακες Αποτελεσμάτων – Δικαιούχοι

0
1
Κοινωνικός Τουρισμός 2013  2014 Πίνακες Αποτελεσμάτων  Δικαιούχοι

Στη Διαδικτυακή πύλη του ΟΑΕΔ  (www.oaed.gr) αναρτήθηκαν χθες τα μητρώα των Δικαιούχων-Ωφελουμένων του προγράμματος Κοινωνικού Τουρισμού 2013-2014 που ανέρχονται σε 110.000.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πληροφορηθούν τους πίνακες στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr) στην ενότητα «e-υπηρεσίες – Κοινωνικός Τουρισμός».

Στην ίδια ιστοσελίδα υπάρχουν τα μητρώα των Παρόχων (ξενοδόχοι κλπ.), όπως και οι πίνακες των Αποκλειομένων Δικαιούχων – Ωφελουμένων και Παρόχων.

Επισημαίνεται ότι οι Δικαιούχοι-Ωφελούμενοι δεν θα προσέλθουν στις Υπηρεσίες του Οργανισμού, αφού η Επιταγή Κοινωνικού Τουρισμού έχει τη μορφή ενός μοναδικού ηλεκτρονικού κωδικού αριθμού.

Η επιταγή ενεργοποιείται με την εμφάνιση των Δικαιούχων-Ωφελουμένων στα καταλύματα των Παρόχων.