Συνελήφθησαν 15 «μαϊμού» αποκλειστικές νοσοκόμες

0
1
Συνελήφθησαν 15 μαϊμού αποκλειστικές νοσοκόμες

Ούτε μία, ούτε δύο αλλά συνολικά 15 αλλοδαπές νοσοκόμες  που εργάζονταν παράνομα ως αποκλειστικές σε μεγάλο δημόσιο νοσοκομείο της Αθήνας, συνελήφθησαν από τη Διεύθυνση Αλλοδαπών Αττικής.

Συγκεκριμένα, κλιμάκια αστυνομικών διενήργησαν ελέγχους σε κλινικές του νοσοκομείου, όπου διαπιστώθηκε ότι οκτώ υπήκοοι Γεωργίας, τρεις Ουκρανίας, δύο Βουλγαρίας, μία Ρωσίας και μία υπήκοος Αλβανίας απασχολούνταν ως αποκλειστικές νοσοκόμες χωρίς να διαθέτουν το προβλεπόμενοπτυχίο Σχολής Αδελφών Νοσοκόμων, καθώς και άδεια άσκησης επαγγέλματος της αρμόδιας Αρχής. 

Επιπλέον, για τρεις από τις αλλοδαπές, δύο υπηκόους Γεωργίας και μία Ουκρανίας, προέκυψε ότι δεν διαθέτουν τις προϋποθέσεις νόμιμης παραμονής στην Ελλάδα, με συνέπεια να εφαρμοστεί σε βάρος τους το διοικητικό μέτρο της απέλασης. 

Σημειώνεται ότι η άσκηση του επαγγέλματος της αποκλειστικής νοσοκόμας χωρίς τις νόμιμες προϋποθέσεις έχει σαν αποτέλεσμα τη στέρηση εσόδων από το Δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία του ΙΚΑ, καθώς δεν εκδίδονται οι απαιτούμενες αποδείξεις παροχής υπηρεσιών, ενώ επιπρόσθετα δεν καταβάλλονται οι προβλεπόμενες από τον νόμο ασφαλιστικές εισφορές.

Οι συλληφθείσες οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών.