ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΙ: Προλαβαίνω να κάνω υπεύθυνη δήλωση στην τράπεζα για να γλιτώσω το σπίτι μου;

0
8
ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΙ Προλαβαίνω να κάνω υπεύθυνη δήλωση στην τράπεζα για να γλιτώσω το σπίτι μου

Παράταση-ανάσα για την υποβολή υπεύθυνων δηλώσεων από τους ενδιαφερόμενους να υπαχθούν στη ρύθμιση για την προστασία της κύριας κατοικίας από πλειστηριασμό έδωσε η Ένωση Ελληνικών Τραπεζών, μετά από αίτημα των τραπεζών-μελών της.

Οι τράπεζες θα παραλαμβάνουν υπεύθυνες δηλώσεις για την προστασία της κύριας κατοικίας από πλειστηριασμό, μέχρι και την Παρασκευή 28 Φεβρουαρίου 2014 και όχι μέχρι 31η Ιανουαρίου 2014 όπως αρχικά είχε προγραμματιστεί ανακοίνωσε η ΕΕΤ, που πριν από λίγες ημέρες δέχθηκε σύσταση για το θέμα από τον Συνήγορο του Καταναλωτή.

Πριν από λίγες ημέρες ο Συνήγορος του Καταναλωτή είχε απευθύνει σύσταση στην ΕΕΤ να παρέμβει στα μέλη της άμεσα στα μέλη της, με την υπόδειξη «να δέχονται αμελλητί τις σχετικές Υπεύθυνες Δηλώσεις και να τηρούν τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 4224/2013, προκειμένου οι δανειολήπτες να τυγχάνουν της προστασίας του εν λόγω άρθρου του Νόμου».

Η Ανεξάρτητη Αρχή προχώρησε στη σύσταση αυτή, καθώς από καταγγελίες που έχει δεχθεί, προκύπτει ότι πολλές τράπεζες αρνούνται να παραλάβουν Υπεύθυνες Δηλώσεις του ν. 1599/1986 των δανειοληπτών πελατών τους, στις οποίες αναγράφουν τα απαιτούμενα στοιχεία για την αναστολή του πλειστηριασμού της κύριας κατοικίας τους.