Ένστολοι: Πώς θα διαμορφωθούν βασικοί μισθοί και επιδόματα

0
4
Ένστολοι Πώς θα διαμορφωθούν βασικοί μισθοί και επιδόματα

Αυξήσεις από 3% έως και 25% στους βασικούς μισθούς και από 10% έως και 37% στα επιδόματα των εν ενεργεία στρατιωτικών, αστυνομικών, πυροσβεστών και λιμενικών θα πρέπει να καταβάλλει το Δημόσιο εάν επιβεβαιωθεί ότι με την απόφαση του ΣτΕ κρίθηκαν αντισυνταγματικές οι περικοπές του νόμου 4093/2012, οι οποίες επιβλήθηκαν αναδρομικά από την 1η Αυγούστου του 2012.

Στην περίπτωση αυτή οι μισθοί των ενστόλων θα πρέπει να αυξηθούν από 8 ως και 464 ευρώ το μήνα ανάλογα με το βαθμό και τα έτη υπηρεσίας, ενώ τα επιδόματά τους θα αυξηθούν από 3 ως και 178 ευρώ το μήνα.

Οι συνολικές αποδοχές των ενστόλων θα απαιτηθεί να αυξηθούν κατά 10% έως και 30% ώστε να επανέλθουν στα επίπεδα που βρίσκονταν τον Ιούλιο του 2012.

Αντίστοιχα εάν υπολογιστούν και τα αναδρομικά από τον Ιούλιο του 2012 τότε έχουν να λάβουν από 152 ως και 8.816 ευρώ λόγω της μείωσης του μισθού, αλλά και από 60 ως και 3.387 ευρώ λόγω της περικοπής των επιδομάτων.

Οι αυξήσεις θα επιβαρύνουν το προϋπολογισμό με 78 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο ενώ θα χρειαστούν ακόμη 186 εκατομμύρια για τα αναδρομικά.

Εάν επανέλθουν πλήρως μισθοί και επιδόματα στα επίπεδα του Ιουλίου του 2012 τότε οι ένστολοι θα πρέπει να περιμένουν εκτός από την αύξηση στον βασικό μισθό και αύξηση στο επίδομα εξομάλυνσης, στο επίδομα ειδικής απασχόλησης, στο επίδομα θέσης και αυξημένης ευθύνης, αλλά και στα επιδόματα αυξημένης επιχειρησιακής ετοιμότητας και ειδικών συνθηκών, όπως και στα επιδόματα που αφορούν στη διοίκηση μονάδων.