Στην τελική φάση το ηλεκτρονικό εισιτήριο στις αστικές συγκοινωνίες

0
3
Στην τελική φάση το ηλεκτρονικό εισιτήριο στις αστικές συγκοινωνίες

Εγκρίθηκαν από το διοικητικό συμβούλιο του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Αττικής (ΟΑΣΑ) οι τρεις τελικές δεσμευτικές προσφορές για το έργο ΣΔΙΤ (Σύμπραξη Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα) του ηλεκτρονικού εισιτηρίου αναφορικά με την τεχνική αξιολόγηση.

Οι εταιρίες που υπέβαλαν δεσμευτικές προσφορές και εγκρίθηκαν είναι οι εξής:

1. INTRASOFT INTERNATIONAL – ΙΝΤRΑΚΑΤ

2. ΑΤΕΣΕ – ΜΕΤΚΑ

3. ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ – LG CNS

Σε περίπτωση που δεν υπάρξουν ενστάσεις, θα ακολουθήσει το άνοιγμα των οικονομικών προσφορών εντός 15 ημερών.

Στο πλαίσιο του έργου ΣΔΙΤ ο ανάδοχος θα αναλάβει τη χρηματοδότηση (50% ιδιωτικά κεφάλαια, 50% πόροι ΕΣΠΑ), μελέτη, κατασκευή, συντήρηση και τεχνική διαχείριση του έργου για 12 έτη, ενώ θα αποπληρώνεται βάσει μηχανισμού πληρωμών κατά την περίοδο λειτουργίας του, ο οποίος αξιολογεί την ποιότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών. Στο τέλος της 12ετούς διάρκειας της σύμβασης το σύστημα θα μείνει στην κυριότητα του ΟΑΣΑ.

Πρόκειται για το δεύτερο κατά σειρά έργο στον τομέα Τεχνολογίας Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στις μεταφορές, μετά και την επιλογή αναδόχου στο έργο ΣΔΙΤ για την υλοποίηση συστήματος τηλεματικής για την πληροφόρηση των επιβατών και τη διαχείριση του στόλου λεωφορείων και τρόλεϊ.

Τα δύο αυτά έργα (ηλεκτρονικό εισιτήριο και τηλεματική) αποτελούν μέρος ενός ολοκληρωμένου σχεδίου για τη δημιουργία ενός σύγχρονου συστήματος αστικών συγκοινωνιών, που θα συμβάλει στη βελτίωση της καθημερινότητας του επιβατικού κοινού και στην αναβάθμιση του επιπέδου του συγκοινωνιακού έργου.

Παράλληλα, εγκαινιάζεται μια νέα γενιά έργων ΣΔΙΤ στο πλαίσιο των οποίων αξιοποιούνται πλέον και κοινοτικοί πόροι σε συνδυασμό με ιδιωτικά κεφάλαια. Το μοντέλο αυτής της χρηματοδότησης ενεργοποιείται σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την τρέχουσα και την επόμενη προγραμματική περίοδο.