Επιλέχθηκαν οι νέοι γενικοί διευθυντές στη ΝΕΡΙΤ

0
1
Επιλέχθηκαν οι νέοι γενικοί διευθυντές στη ΝΕΡΙΤ

Ποιοι θα αναλάβουν τις θέσεις «κλειδιά»

Χρήστος Κουπελίδης, για τη θέση του Γενικού Διευθυντή Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών (Διαχείρισης)
Βασίλειος Θωμόπουλος, για τη θέση του Γενικού Διευθυντή Περιεχομένου
Αρίστωνας Κοντιζάς, για τη θέση του Γενικού Διευθυντή Ανάπτυξης και Τεχνολογίας
Τραϊανός Χατζηδημητρίου, για τη θέση του Γενικού Διευθυντή Περιφερειακού και Τοπικού Περιεχομένου (με έδρα τη Θεσσαλονίκη)

Ο πρόεδρος του ΔΣ και διευθύνων σύμβουλος της ΝΕΡΙΤ κ. Προκοπάκης, εισηγήθηκε την Τετάρτη στο Διοικητικό Συμβούλιο τους προαναφερόμενους, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον ιδρυτικό της νόμο (άρθρο 9 παρ. 2 εδ. ζ’ του ν.4173/2013), κατόπιν και της σχετικής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και το Διοικητικό Συμβούλιο αποδεχόμενο την εισήγηση, τους τοποθέτησε στις θέσεις των γενικών διευθυντών.