ΑΣΕΠ: Oι οριστικοί πίνακες διαθεσιμότητας Σχολικών Φυλάκων

0
2
ΑΣΕΠ Oι οριστικοί πίνακες διαθεσιμότητας Σχολικών Φυλάκων

Στο πλαίσιο της κινητικότητας των υπαλλήλων των Δήμων ειδικότητας Σχολικών Φυλάκων (υπ’ αριθ. 9/2014 Ανακοίνωση), οι οποίοι έχουν τεθεί σε καθεστώς διαθεσιμότητας, το ΑΣΕΠ ανακοινώνει ότι, παρέλαβε από το Τριμελές Ειδικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο του Υπουργείου Υγείας, μεταβολές στη μοριοδότηση ορισμένων Σχολικών Φυλάκων, ύστερα από την εξέταση υποβληθεισών αιτήσεων θεραπείας.

Οι μεταβολές αυτές είχαν ως αποτέλεσμα να επέλθουν αλλαγές στη σειρά κατάταξης και διάθεσης των τελικών πινάκων που ανακοινώθηκαν στις 21.03.2014.