ΟΑΕΔ: Λιγότεροι άνεργοι τον Απρίλιο

0
7
ΟΑΕΔ Λιγότεροι άνεργοι τον Απρίλιο

Μείωση στο σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων, τόσο αυτών που δηλώνουν πως αναζητούν εργασία, όσο και αυτών που δηλώνουν απογοητευμένοι, πως δεν αναζητούν, παρουσιάζουν τα στοιχεία του ΟΑΕΔ για τον Απρίλιο. Το σύνολο των εγγεγραμμένων στη λίστα του ΟΑΕΔ, ήταν 993.118 άτομα, έναντι 1.054.626 τον Μάρτιο.

Με δεδομένο ότι το συγκεκριμένο διάστημα σημαντικά προγράμματα του ΟΑΕΔ ήταν σε εξέλιξη, η αποκλιμάκωση της ανεργίας, όπως αναφέρει το euro2day.gr, κρίνεται ικανοποιητική, παρά το γεγονός ότι παραμένει ακόμη σε ανησυχητικά υψηλό ποσοστό.

Το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων με κριτήριο την αναζήτηση εργασίας για τον μήνα Απρίλιο ανήλθε σε 828.299 άτομα. Από αυτά 444.492 (ποσοστό 53,66%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα ίσο ή και περισσότερο των 12 μηνών, και 383.807 (ποσοστό 46,34%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα μικρότερο των 12 μηνών.

Μείωση παρουσίασε τον Απρίλιο και ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων που παρότι παρέμεναν εγγεγραμμένοι στις λίστες του ΟΑΕΔ, δήλωναν πως δεν αναζητούν εργασία. Το σύνολο των λεγόμενων «μη αναζητούντων εργασία» ανήλθε σε 164.819 άτομα, όπου 65.912 (ποσοστό 39,99%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα ίσο ή και περισσότερο των 12 μηνών, και 98.907 (ποσοστό 60,01%) εγγεγραμμένα στο μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα μικρότερο των 12 μηνών.

Ένα επιπλέον ανησυχητικό στοιχείο για την συνοχή της ελληνικής κοινωνίας είναι αυτό του αριθμού των επιδοτούμενων ανέργων. Τον Απρίλιο, αυτοί που ελάμβαναν επίδομα ανεργίας ήταν μόλις 102.026 άτομα, σχεδόν ένας στους 10 ανέργους δηλαδή.

Η διοίκηση του ΟΑΕΔ, μετά το πάγωμα των προγραμμάτων εξαιτίας της μεταφοράς των πόρων από το παλαιό ΕΣΠΑ στο νέο, προγραμματίζει μια σειρά από προγράμματα για την τόνωση της απασχόλησης και την ανάσχεση της ανεργίας, τα οποία θα τρέξουν εντός του Ιουλίου.