Κωστόπουλος: Η νέα δικαστική απόφαση για την πτώχευση του…

0
5
Πέτρος Κωστόπουλος Η νέα δικαστική απόφαση για την πτώχευση του

Τι αποφάσισε το Πολυμεμελές Πρωτοδικείο Πειραιά;

Ανακοπή της πτώχευσης του Πέτρου Κωστόπουλου αποφάσισε το Πολυμελές Πρωτοδικείο Πειραιά, κρίνοντας πως ο γνωστός εκδότης δεν είναι πια πτωχός. Tο προηγούμενο καλοκαίρι ξαφνικά δημοσιεύθηκε στον Πειραιά η με αρ. 3243/2013 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου που κήρυσσε πτωχό τον κ. Πέτρο Κωστόπουλο. Η απόφαση προκάλεσε εντύπωση τόσο γιατί ο κ. Κωστόπουλος είχε πτωχεύσει πολύ δε περισσότερο γιατί είχε πτωχεύσει στον Πειραιά.

Άμεσα οι πρώην εργαζόμενοι της ΙΜΑΚΟ, οι οποίοι έχουν προσφύγει στα δικαστήρια της Αθήνας για να διεκδικήσουν και από τον κ. Κωστόπουλο – πέρα από την πτωχή ΙΜΑΚΟ – τις δεδουλευμένες τους αποδοχές αλλά και τις αποζημιώσεις λόγω της καταγγελίας της σύμβασης εργασίας τους, άσκησαν ανακοπή κατά της απόφασης αυτής ζητώντας να ακυρωθεί καθόσον, από στοιχεία που συνέλεξαν, αποδείκνυαν ότι ο κ. Κωστόπουλος δεν θα έπρεπε να κηρυχτεί πτωχός και μάλιστα στον Πειραιά.

Την 1η Αυγούστου 2014 δημοσιεύθηκε η με αρ. 3604/2014 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πειραιά, η οποία έκανε δεκτή την αίτηση για ανακοπή της απόφασης των πρώην εργαζομένων της ΙΜΑΚΟ.
Το Δικαστήριο μεταξύ άλλων δέχθηκε ότι ο κ. Κωστόπουλος δεν είχε ποτέ την κατοικία του στον Πειραιά, ούτε βέβαια και άσκησε ποτέ δραστηριότητα στον Πειραιά.