Με προγράμματα του ΟΑΕΔ θέλουν να «ρίξουν» την ανεργία

0
0
Με προγράμματα του ΟΑΕΔ θέλουν να ρίξουν την ανεργία
-Ευχολόγια και αοριστολογίες στη συνεδρίαση του Εθνικού Συμβουλίου Απασχόλησης -Εκτός πραγματικότητας στο υπουργείο Εργασίας και στην κυβέρνηση

O μακαρίτης Ανδρέας Παπανδρέου συνήθιζε να λέει: «όσοι δεν σκέπτονται, συσκέπτονται». Σήμερα λοιπόν μάθαμε ότι συνεδρίασε για πρώτη φορά στην χώρα μας το «Εθνικό Συμβούλιο Απασχόλησης» για να… θεραπεύσει την μάστιγα της ανεργίας που «καταπίνει» την Ελλάδα και τα παιδιά της.

Βεβαίως και μόνο από τον τίτλο: Εθνικό Συμβούλιο Απασχόλησης θα φαντάζεται κανείς ότι πρόκειται για κάτι σπουδαίο. Πλην όμως ο ελληνικός λαός λησμονεί ότι για την κατάντια του τόπου σε ένα μεγάλο μέρος οφείλονται και τα διάφορα Εθνικά Συμβούλια που κατά καιρούς συνεδρίαζαν περί ανέμων και υδάτων απλά για το θεαθήναι.

Θυμίζουμε ενδεικτικά διάφορες αποτυχημένες προσπάθειες όπως το Εθνικό Συμβούλιο Αγροτικής Πολιτικής και το Εθνικό Συμβούλιο Παιδείας.

Στην περίφημη λοιπόν συνεδρίαση του περίφημου Εθνικού Συμβουλίου Απασχόλησης αποφάσισαν ότι θα λύσουν την ανεργία που έχει σκαρφαλώσει κοντά στο 28% με 13 μέτρα! Βλέποντας λοιπόν τα μέτρα που αποφάσισε η επιτροπή διαπιστώνουμε ότι σε κανένα από αυτά δεν προβλέπεται το άνοιγμα νέων θέσεων εργασίας! Και βεβαίως πώς να ανοίξουν νέες θέσεις εργασίας αφού δεν υπάρχει επενδυτικό ενδιαφέρον ούτε από τους έλληνες ούτε από τους ξένους επιχειρηματίες σε μια χώρα που είναι παντελώς αφιλόξενη για το «επιχειρείν».

Επίσης είναι γνωστό ακόμα και στους πρωτοετείς φοιτητές των οικονομικών σχολών ότι η ανεργία δεν πέφτει με επιδόματα και με 6μηνα προγράμματα του ΟΑΕΔ. Για να πέσει η ανεργία απαιτούνται τεράστιες επενδύσεις και νέες θέσεις εργασίας.

Επ’ αυτού λοιπόν κανένα απολύτως σχέδιο από την ελληνική κυβέρνηση.

Συνοπτικά τα δεκατρία μέτρα τα οποία παρουσίασε ο υπουργός Εργασίας, κ. Γιάννης Βρούτσης στο Κυβερνητικό Συμβούλιο Απασχόλησης είναι τα ακόλουθα:

1. Σύστημα Διάγνωσης αναγκών της αγοράς εργασίας σε διασύνδεση με το πληροφοριακό σύστημα «Εργάνη»

Ο νέος ολοκληρωμένος και μόνιμος «μηχανισμός διάγνωσης» θα αποτυπώνει τις πραγματικές ανάγκες των επιχειρήσεων σε ειδικότητες και δεξιότητες

Για το σχεδιασμό και την εφαρμογή του ανωτέρω Συστήματος Διάγνωσης έχει καταρτισθεί ολοκληρωμένο Σχέδιο Δράσης (έχει ήδη αποσταλεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για έγκριση χρηματοδότησης), στο οποίο μεταξύ άλλων προβλέπεται και η πιλοτική εφαρμογή σε δύο Περιφέρειες για τη συντονισμένη παροχή υπηρεσιών προς όφελος της βέλτιστης δυνατής μετάβασης νέων της περιοχής από το σχολείο στην εργασία.

2. Επιπλέον μείωση των ασφαλιστικών εισφορών

Σχεδιάζεται η περαιτέρω μείωση των εργοδοτικών εισφορών – καταρχήν κατά μία (1) μονάδα μέχρι το τέλος του έτους.

3. Ηλεκτρονική ανανέωση της κάρτας ανεργίας του ΟΑΕΔ

Η ανανέωση της κάρτας ανεργίας θα γίνεται πλέον ηλεκτρονικά, χωρίς να χρειάζεται καμία επίσκεψη στις υπηρεσίες του Οργανισμού.  Ως επακόλουθο της δραστικής μείωσης των επισκέψεων των συναλλασσομένων στις Υπηρεσίες του ΟΑΕΔ (μείωση μέχρι και 4.250.000 επισκέψεων κατ’ έτος), θα προκύψει η απελευθέρωση περίπου 800 εργασιακών συμβούλων και 1.200 διοικητικών υπαλλήλων από εργασίες ρουτίνας (επαναλαμβανόμενες και χωρίς προστιθέμενη αξία διαδικασίες), οι οποίοι στη συνέχεια θα απασχοληθούν σε παραγωγικότερες και αποτελεσματικότερες εργασίες, όπως η σύνταξη Ατομικού Σχεδίου Δράσης.

4. «Λευκό Μητρώο Επιχειρήσεων»

Το «Λευκό Μητρώο» θα περιλαμβάνει επιχειρήσεις οι οποίες μέχρι σήμερα έχουν αποδεδειγμένα και διαχρονικά επιδείξει υποδειγματική συμπεριφορά ως προς τις υποχρεώσεις τους προς τους εργαζόμενους και την πολιτεία και, συνεπώς, δεν θα υπόκεινται πλέον σε εντατικούς ελέγχους, ο προσανατολισμός των ελεγκτικών υπηρεσιών θα στραφεί σε πιο στοχευμένες περιπτώσεις υψηλής ή υποτροπιάζουσας παραβατικότητας.

5.«Παρέμβαση του υπουργείου Εργασίας για ‘χρυσά μυαλά’ της Ελλάδας»

Το υπουργείο Εργασίας αποφάσισε το σχεδιασμό και την άμεση υλοποίηση μιας ειδικής παρέμβασης μεγάλης κλίμακας για την ανάσχεση αυτού του φαινομένου.

Το Σχέδιο του υπουργείου Εργασίας περιλαμβάνει ένα μίγμα γενναίων θεσμικών κινήτρων και χρηματοδοτικών διευκολύνσεων – με πόρους, ιδίως, του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου – τόσο προς επιχειρήσεις και φορείς όσο, κυρίως, προς τους ίδιους τους νέους, ώστε οι καλύτεροι και αριστεύσαντες απόφοιτοι των ελληνικών Πανεπιστημίων (από πτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα) να αξιοποιηθούν από την ελληνική αγορά εργασίας.

6. Σύστημα Σχεδιασμού και Αξιοποίησης ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης

Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, δημιουργείται ένας μόνιμος μηχανισμό διαβούλευσης, σχεδιασμού και αξιολόγησης των πολιτικών και των προγραμμάτων απασχόλησης, που θα πλαισιώνεται από τους αρμόδιους φορείς της κεντρικής κυβέρνησης και της τοπικής αυτοδιοίκησης, τους κοινωνικούς εταίρους αλλά και επιστημονικούς φορείς.

7. Συμπράξεις ΟΑΕΔ με τους κοινωνικούς εταίρους

Εφαρμογή της δέσμευσης που έχουν αναλάβει οι Κοινωνικοί Εταίροι στο προοίμιο της Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (ΕΓΣΣΕ) 2014 για πρόταση σύμπραξης με τον ΟΑΕΔ με στόχο τη συντονισμένη οργάνωση δράσεων σχετικά με την απασχόληση των νέων (π.χ. μαθητεία, πρακτική άσκηση, εγγύηση για τη νεολαία, νεανική επιχειρηματικότητα κλπ)

8. Διαπραγμάτευση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για ζητήματα απασχόλησης

Προτείνουμε τη διαπραγμάτευση με τη νέα σύνθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θέματα των Κανονισμών που αφορούν:

) τη νομοθεσία περί κρατικών ενισχύσεων.

(β) την κατανομή χρηματοδότησης στη νέα προγραμματική περίοδο 2014-2020, καθώς η υπάρχουσα κατανομή πόρων ανά κατηγορία Περιφέρειας (Περισσότερο ανεπτυγμένες, Περιφέρειες σε μετάβαση, λιγότερο ανεπτυγμένες) δεν ανταποκρίνεται στις πραγματικές αναπτυξιακές ανάγκες.

9. Νέο θεσμικό πλαίσιο για την πρακτική άσκηση 

Η ενιαιοποίηση και ο εκσυγχρονισμός του θεσμικού πλαισίου για την πρακτική άσκηση είναι, εξάλλου, απαραίτητος για την απρόσκοπτη υλοποίηση της παρέμβασης «Εγγύηση για τη Νεολαία» (Youth Guarantee) μέσω της οποίας θα προσφέρεται σε κάθε νέο έως 25 ετών μια πρόταση καλής ποιότητας για απασχόληση, επαγγελματική κατάρτιση, μαθητεία ή πρακτική άσκηση μέσα σε χρονικό διάστημα τεσσάρων μηνών από τότε που θα αποχωρήσουν από την επίσημη εκπαίδευση ή από τότε που θα μείνουν χωρίς εργασία.

10. Κωδικοποίηση της εργατικής νομοθεσίας

Όλες οι παραπάνω δράσεις αφορούν περισσότερους από 214.000 ωφελούμενους όλων των ηλικιών κυρίως των νέων που πλήττονται και από τα υψηλότερα ποσοστά ανεργίας  και ο προϋπολογισμός τους ξεπερνά τα 756 εκατομμύρια ευρώ.

11. Ειδικό Εθνικό Σχέδιο Δράσης με την ονομασία «Απασχόληση – Μπροστά»

Αφορούν περισσότερους από 214.000 ωφελούμενους όλων των ηλικιών κυρίως των νέων που πλήττονται και από τα υψηλότερα ποσοστά ανεργίας  και ο προϋπολογισμός τους ξεπερνά τα 756 εκατομμύρια ευρώ.

12. Εθνικό Σχέδιο Δράσης «Εγγύηση για τη Νεολαία»

Προβλέπει την υλοποίηση 27 δράσεων που αναμένεται να ωφελήσει 180.956 νέους, ενώ συνολικά αναμένεται να διατεθούν περίπου 390 εκ. € για το σκοπό αυτό.

13. Πρόσθετες Δράσεις μέσω ΟΑΕΔ 

Ο Οργανισμός προχωρά άμεσα στην υλοποίηση 6 πρόσθετων προγραμμάτων τα οποία αφορούν 37.400 ανέργους και θα διατεθεί συνολικός προϋπολογισμός ύψους 175.000.000 € αξιοποιώντας κοινοτικούς και εθνικούς πόρους.

Με τα μέτρα αυτά ο κ. Γιάννης Βρούτσης και η κυβέρνηση ευελπιστούν να ρίξουν την ανεργία σε μονοψήφιο αριθμό για να βγει επιτέλους η χώρα από το τέλμα.

Αν μη τι άλλο τραγικό…