Χατζηγιάννης – Μακρυπούλια: Όλο το χρόνο δουλειά, αλλά πάντα υπάρχει κενό για…

0
2
Χατζηγιάννης  Μακρυπούλια Όλο το χρόνο δουλειά αλλά πάντα υπάρχει κενό για

Εεκίνος ειδικά φέτος, είχε εμαφνίσεις όχι μόνο Ελλέδα, αλλά σε όλες τις ηπείρους. Αμερική, Ευρώπη, Αυστραλία..Η επιστροφή στην Πάρο όμως κάθε φορά επιτακτική!…Για ευνόητους λόγους…