Διάσημοι στα…σκουπίδια! Η ΤΡΑΓΙΚΗ πλευρά της ζωής!

Που φτάνουμε σε τέτοια εποχή; Όχι μόνο να ψάχνουμε, αλλά και να βλέπουμε τέτοιες εικόνες.

Η σκληρή καθημερινότητα δεν ξεχωρίζει γνωστούς από άγνωστους! Γνωρίζετε σίγουρα. την κυρία που ψάχνει σκουπίδα στο κέντρο της Γλυφάδας. Σε λίγο περισσότερα καρέ!