Ευρυδίκη: «Η Ελλάδα είναι πάντα η «μητέρα» και η Κύπρος το «παιδί»


Η Ευρυδίκη είναι Κύπρια και ζει στην Ελλάδα. Υπάρχουν ομοιότητες και διαφορές μεταξύ των δύο κρατών;
«Παλιότερα ίσως να νιώθαμε ή να µας αντιμετώπιζαν σαν ελληνική «επαρχία». Ό,τι συνέβαινε στην Ελλάδα το γνωρίζαμε κι εμείς µε µια καθυστέρηση. Υπήρχε µια αγνότητα και µια προσκόλληση στα ήθη και έθιμα. Περνώντας τα χρόνια ήρθαμε κι εμείς πιο κοντά στην εξέλιξη, υποκύψαμε στους ρυθμούς και τις τάσεις της εποχής και στην ανάγκη να μιμηθούμε ξένα πρότυπα ακολουθήσαμε την Ευρώπη. Παρόλα αυτά αν πας στα χωριά θα συναντήσεις αυτό που συναντάς και στα ελληνικά χωριά. Αγνούς, φιλόξενους ανθρώπους που κρατούν ζωντανές τις παραδόσεις. Πέρα από όλα αυτά η Ελλάδα είναι πάντα η «μητέρα» και η Κύπρος το «παιδί». Καμιά φορά το παιδί αισθάνεται παραμελημένο από τις εκάστοτε κυβερνήσεις, αλλά ο λαός είναι εκεί, να επιμένει, να υπομένει, πιστός στην ιστορία», λέει στο Καρφί.