Hit enter after type your search item
freegossip.gr

Breaking news,news,lifestyle,

Την περαιτέρω ενίσχυση των ηλεκτρονικών συναλλαγών με ένα πλέγμα κινήτρων (αλλά και αντικινήτρων) επιχειρεί από φέτος το υπουργείο Οικονομικών.

Την περαιτέρω ενίσχυση των ηλεκτρονικών συναλλαγών με ένα πλέγμα κινήτρων (αλλά και αντικινήτρων) επιχειρεί από φέτος το υπουργείο Οικονομικών, προσφέροντας ακόμη και έκπτωση φόρου έως και 2.200 ευρώ, χρηματικά έπαθλα έως 100.000 ευρώ, επιχειρώντας να περιορίσει το κενό ΦΠΑ που φτάνει τα 5,3 δισ. ευρώ.

Σύμφωνα με πηγή, με τις αλλαγές που εφαρμόζονται από φέτος, οι ηλεκτρονικές αποδείξεις, δηλαδή οι αποδείξεις οι οποίες γίνονται με χρεωστικές και πιστωτικές κάρτες, ηλεκτρονική τραπεζική (e-banking), εκτός από το κοινό χαρακτηριστικό τους ότι καλύπτουν ένα μέρος από το ελάχιστο του 30% του πραγματικού εισοδήματος του φορολογουμένου, χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες:

 Σε αυτές που θα γίνουν από την αρχή του 2022 μέχρι και το τέλος του 2025 για την πληρωμή υπηρεσιών από 22 υπηρεσίες επιτηδευμάτων οι οποίες κατηγορούνται για υψηλή φοροδιαφυγή.

Σε μια προσπάθεια να αποτραπούν οι «ιδιωτικές συμφωνίες» που διαφεύγουν από τον φορολογικό έλεγχο, το υπουργείο Οικονομικών προσφέρει από φέτος για τις δαπάνες αυτής της κατηγορίας μείωση του φορολογητέου εισοδήματος στο 30% για ποσό που έχει συγκεντρωθεί έως και 5.000 ευρώ. Η μείωση αυτή του φορολογητέου εισοδήματος μπορεί δυνητικά να οδηγήσει σε έκπτωση φόρου έως και 2.200 ευρώ ανάλογα με το ύψος του εισοδήματος του φορολογουμένου.

 Σε αυτές που μετρούν διπλές για το χτίσιμο του ελάχιστου ορίου 30% και αφορούν κατά βάση ιατρικές και παραϊατρικές υπηρεσίες, οι οποίες επίσης διαφεύγουν σε μεγάλο ποσοστό των φορολογικών ελέγχων .
 Στις απλές αποδείξεις που χτίζουν το ελάχιστο ποσοστό του 30% και μαζί με όλες τις προηγούμενες θα μπαίνουν στις μηνιαίες φορολοταρίες, οι οποίες πλέον θα προσφέρουν χρηματικά έπαθλα από 50.000 έως και 100.000 ευρώ.

Φυσικά, εκτός από τα νέα κίνητρα που δίνονται, θα ισχύει και φέτος το αντικίνητρο σε όσους αδιαφορήσουν στη συλλογή ηλεκτρονικών αποδείξεων, δηλαδή ο επιπλέον φόρος του 22% για το ποσό των αποδείξεων που θα υπολείπεται από το ποσό που αντιστοιχεί στο 30% του πραγματικού εισοδήματος του φορολογουμένου. Σε αυτή τη νέα πραγματικότητα θα πρέπει να κινηθούν οι φορολογούμενοι μέσα στο χρόνο ώστε να έχουν πραγματικό κέρδος από τις συναλλαγές τους.

Τι πρέπει να γνωρίζετε
Όπως όλα, και οι ηλεκτρονικές συναλλαγές έχουν τα μικρά μυστικά τους, που αν δεν τα γνωρίζει κανείς μπορεί να βρεθεί προ δυσάρεστης εκπλήξεως.
Συγκεκριμένα:
1) Δαπάνες που υπολογίζονται για το ελάχιστο ποσοστό του 30% του πραγματικού εισοδήματος του φορολογουμένου είναι αυτές που έχουν γίνει για την απόκτηση αγαθών και λήψη υπηρεσιών στην ημεδαπή ή σε κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ενωσης ή του ΕΟΧ, που πραγματοποιούν οι φορολογούμενοι, πρέπει να καταβάλλονται με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής ημεδαπής ή αλλοδαπής προέλευσης. Οι δαπάνες που γίνονται με ηλεκτρονικά μέσα προς τρίτες χώρες (π.χ. ΗΠΑ ή Κίνα) δεν προσμετρώνται στο ελάχιστο ποσοστό των ηλεκτρονικών αποδείξεων.
2) Ως ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής ενδεικτικά μεταξύ άλλων νοούνται οι κάρτες και μέσα πληρωμής με κάρτες [χρεωστικές ή πιστωτικές κάρτες, προπληρωμένες κάρτες (prepaid cards)], η πληρωμή μέσω λογαριασμού πληρωμών Παρόχων Υπηρεσιών Πληρωμών του Ν. 4537/2018 (μεταφορά πίστωσης, εντολές άμεσης χρέωσης, πάγιες εντολές, τραπεζικές ή ταχυδρομικές επιταγές), μέσω ηλεκτρονικής τραπεζικής (e-banking), ηλεκτρονικού πορτοφολιού (e-wallet), paypal κ.λπ., καθώς και η καταβολή μετρητών προς Παρόχους Υπηρεσιών Πληρωμών του Ν. 4537/2018 (σε γκισέ ή σε μηχάνημα easy-pay).
3) Το ποσοστό του ελάχιστου ορίου του 30% υπολογίζεται επί του πραγματικού εισοδήματός του που προκύπτει στην ημεδαπή ή/και στην αλλοδαπή και προέρχεται από μισθωτή εργασία και συντάξεις, από επιχειρηματική δραστηριότητα και από ακίνητη περιουσία και μέχρι είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ.
4) Στο πραγματικό εισόδημα των φορολογουμένων δεν περιλαμβάνεται:

Αποζημίωση απόλυσης και ασφάλισμα που καταβάλλεται στο πλαίσιο ομαδικών ασφαλίστρων.
 Το επίδομα εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης ανέργων, καθώς και το επίδομα αναζήτησης εργασίας στο πλαίσιο δράσεων συμβουλευτικής (παρ. 5 του άρθρου 64 του Ν. 4756/2020 [Α’ 235]).
Η αγροτική επιδότηση πρόωρης συνταξιοδότησης.
Η είσπραξη ασφαλιστικής αποζημίωσης ή οικονομικής ενίσχυσης λόγω διάλυσης αλιευτικού σκάφους.
Εκτακτες αποζημιώσεις, αμοιβές, επιχορηγήσεις και οικονομικές ενισχύσεις που χορηγήθηκαν στο πλαίσιο αντιμετώπισης των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορονοϊού COVID-19 και αποτελούν εισόδημα.

5) Τα ηλεκτρονικά μέσα με τα οποία θα γίνονται οι ηλεκτρονικές συναλλαγές θα πρέπει να έχουν αναφορά τον ΑΦΜ του φορολογούμενου. Αυτό σημάνει ότι δαπάνες που γίνονται με εταιρικές κάρτες ή κάρτες που έχουν εκδοθεί στο εξωτερικό δεν θα χτίζουν το ελάχιστο όριο του 30% .
6) Προϊόντα και υπηρεσίες οι οποίες έχουν αγοραστεί από τον φορολογούμενο με δόσεις θα μετρήσουν στο αφορολόγητο αναλογικά με το έτος αναφοράς στο οποίο θα καταβληθούν. Σε κάθε φορολογικό έτος υπολογίζονται μόνο οι δόσεις που πρέπει να πληρώσετε μέσα στο ίδιο έτος. Για παράδειγμα, εάν τον Σεπτέμβριο αγοράσατε ένα πλυντήριο πιάτων αξίας 600€ σε 6 άτοκες δόσεις, μόνο οι 4 πρώτες δόσεις, δηλαδή 400€, θα υπολογιστούν στο ποσοστό ηλεκτρονικών αποδείξεων αυτού του έτους. Οι επόμενες 2 δόσεις θα προστεθούν στις ηλεκτρονικές συναλλαγές του επόμενου έτους. Σε περίπτωση που οι δόσεις δεν είναι άτοκες, η εξόφληση των τόκων δεν προστίθεται στο 30%.
7) Στις περιπτώσεις κοινής δήλωσης συζύγων, αν το συνολικό ύψος των ηλεκτρονικών δαπανών ισούται ή ξεπερνά το 30% του οικογενειακού εισοδήματος δεν οφείλεται επιπλέον φόρος. Ακόμη και αν ο ένας από τους δύο συζύγους δεν συγκεντρώνει το ελάχιστο όριο δαπανών στο 30% του πραγματικού εισοδήματός του, καλύπτεται από την υπέρβαση του ορίου του ή της συζύγου.
8) Στα ζευγάρια με χωριστή δήλωση είναι σαφές ότι το ελάχιστο ποσοστό του 30% από ηλεκτρονικές συναλλαγές θα πρέπει να καλύπτεται από κάθε ένα από τα μέρη του ζευγαριού. Διαφορετικά, υπάρχει η βεβαιότητα επιβολής επιπλέον φόρου.

9) Για το 2021 οι άνεργοι εξαιρέθηκαν λόγω των συνθηκών που δημιούργησε ο κορονοϊός από τη συλλογή ηλεκτρονικών αποδείξεων λόγω των ειδικών συνθηκών που δημιούργησε η πανδημία. Το 2019 οι ηλεκτρονικές αποδείξεις υπολογίζονταν με βάση το τεκμαρτό εισόδημα του ανέργου. Φέτος θα πρέπει το θέμα να εξεταστεί και να δοθεί λύση στην υπουργική απόφαση που αναμένεται μέσα στις επόμενες εβδομάδες.
10) Η μεγάλη αλλαγή για τις ηλεκτρονικές συναλλαγές αφορά τις δαπάνες για προϊόντα και υπηρεσίες σε 22 κλάδους μέχρι και του ποσού των 5.000 ευρώ, οι οποίες θα αφαιρούνται σε ποσοστό 30% από το φορολογητέο εισόδημα παρέχοντας μείωση φόρου από 450 έως και 2.200 ευρώ. Ειδικότερα, ανάλογα με το εισόδημα που δηλώνει ο φορολογούμενος, το κέρδος από τη μείωση του φόρου κλιμακώνεται ως εξής:

έως 450 ευρώ αν έχουν ετήσιο εισόδημα μέχρι 10.000 ευρώ,
 έως 1.100 ευρώ αν έχουν ετήσιο εισόδημα από 10.000,01 έως 20.000 ευρώ,
 έως 1.400 ευρώ αν έχουν ετήσιο εισόδημα από 20.000,01 έως 30.000 ευρώ,
έως 1.800 ευρώ αν έχουν ετήσιο εισόδημα από 30.000,01 έως 40.000 ευρώ,
έως 2.200 ευρώ αν έχουν ετήσιο εισόδημα άνω των 40.000 ευρώ.

Για παράδειγμα, φορολογούμενος με ετήσιο φορολογητέο εισόδημα 15.000 ευρώ πληρώνει με κάρτα ή μέσω e-banking αμοιβή ύψους 5.000 ευρώ σε ελεύθερο επαγγελματία. Το 30% της δαπάνης των 5.000 ευρώ, δηλαδή 1.500 ευρώ, θα αφαιρούνται από το φορολογητέο εισόδημα, το οποίο περιορίζεται σε 13.500 ευρώ. Για το εισόδημα των 15.000 ευρώ, ο φορολογούμενος θα πλήρωνε φόρο 2.000 ευρώ, ενώ για το εισόδημα των 13.500 ευρώ μετά την αφαίρεση του 30% των δαπανών θα πληρώσει 1.670 ευρώ. Δηλαδή θα γλιτώσει φόρο 330 ευρώ.
Ποιες δαπάνες αφορά το μέτρο
Το μέτρο αφορά δαπάνες που ανήκουν στις ομάδες στέγασης, υπηρεσιών, μεταφορών, αναψυχής, πολιτιστικών δραστηριοτήτων, εκπαίδευσης, υπηρεσιών που πραγματοποιούνται με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής. Εν αναμονή της λίστας των επαγγελματιών που θα υπαχθούν, πληροφορίες θέλουν ανάμεσα στους κλάδους που θα εκδίδουν τις αποδείξεις που θα μειώνουν το φόρο να βρίσκονται υδραυλικοί, ηλεκτρολόγοι, ελαιοχρωματιστές, δικηγόροι, αρχιτέκτονες, ψυκτικοί, γραφεία τελετών, υπηρεσίες προσωπικής φροντίδας και νοσηλείας, υπηρεσίες καθαρισμού και συντήρησης, παιδικής φροντίδας, λιμουζίνες και ταξί, καθαριστήρια, υπηρεσίες ενοικίασης σκαφών αναψυχής, υπηρεσίες συμβουλευτικής, φωτογράφοι, οικοδομικές εργασίες, καθώς και γυμναστήρια και σχολές χορού.
Επίσης, αποδείξεις από γιατρούς, οδοντιάτρους, ορθοδοντικούς, κτηνιάτρους θα μετράνε διπλά στο όριο του 30% του εισοδήματος, το οποίο θα πρέπει να καλύπτουν οι φορολογούμενοι με ηλεκτρονικές αποδείξεις για να μην επιβαρυνθούν με έξτρα φόρο. Από το μέτρο αυτό εξαιρούνται τα φαρμακευτικά έξοδα και τα έξοδα νοσηλείας.
Επιπλέον, οι δαπάνες για ιατρικές, οδοντιατρικές και κτηνιατρικές υπηρεσίες μετρούν διπλά στο ελάχιστο όριο δαπανών 30% με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής.
Οι 12 κατηγορίες που εξαιρούνται
Από την υποχρέωση να καλύψουν το 30% του ετήσιου πραγματικού εισοδήματος με δαπάνες αγοράς αγαθών και παροχής υπηρεσιών εξοφληθείσες με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής εξαιρούνται πλήρως:

 Φορολογούμενοι 70 ετών και άνω.
 Ατομα με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω.
Φορολογούμενοι που βρίσκονται σε δικαστική συμπαράσταση.
 Φορολογικοί κάτοικοι της Ε.Ε. ή του ΕΟΧ, που υποχρεούνται σε υποβολή δήλωσης στην Ελλάδα.
Δημόσιοι λειτουργοί και δημόσιοι υπάλληλοι που υπηρετούν στην αλλοδαπή, καθώς και φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας που διαβιούν ή εργάζονται στην αλλοδαπή.
Ανήλικοι που υποχρεούνται σε υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.
Oι υπηρετούντες την υποχρεωτική στρατιωτική τους θητεία.
Φορολογούμενοι που κατοικούν μόνιμα σε χωριά με πληθυσμό έως 500 κατοίκους και σε νησιά με πληθυσμό κάτω των 3.100 κατοίκων, σύμφωνα με την τελευταία απογραφή, εκτός αν πρόκειται για τουριστικούς τόπους.
 Οι φορολογούμενοι που είναι δικαιούχοι Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης (ΚΕΑ).
Οι φορολογούμενοι που βρίσκονται σε κατάσταση μακροχρόνιας νοσηλείας (πέραν των 6 μηνών).
 Οσοι διαμένουν σε οίκο ευγηρίας και σε ψυχιατρικό κατάστημα.
Οι φυλακισμένοι.

Κάθε φορολογούμενος που υπάγεται σε μία ή περισσότερες από τις παραπάνω 12 περιπτώσεις «εξαιρέσεων» δεν οφείλει καν να συγκεντρώσει και να διαφυλάξει χάρτινες αποδείξεις δαπανών αξίας 30% του συνολικού ετήσιου πραγματικού εισοδήματος.
Λοταρία με έπαθλο έως 100.000€
Μια ακόμη αλλαγή στα κίνητρα συλλογής ηλεκτρονικών συναλλαγών είναι αυτή της φορολοταρίας, που πλέον στις κληρώσεις της θα δίνει χρηματικά έπαθλα από 1.000 ως και 100.000 ευρώ.
Ειδικότερα, τα βραβεία της λοταρίας αναμένεται να φτάνουν κλιμακωτά έως και τις 50.000 ευρώ, ενώ τα Χριστούγεννα το ποσό που θα κληρώνεται θα είναι έως και 100.000 ευρώ.
Σύμφωνα με το σχέδιο που μελετάται από το υπουργείο Οικονομικών, από το έπαθλο των 1.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς που δίνεται σήμερα κάθε μήνα εφεξής:

500 τυχεροί θα κερδίζουν από 1.000 ευρώ.
70 φορολογούμενοι θα κερδίζουν από 5.000 ευρώ.
5 φορολογούμενοι θα κερδίζουν από 20.000 ευρώ.
Ενας υπερτυχερός θα κερδίζει 50.000 ευρώ.
Στην κλήρωση του Δεκεμβρίου κάθε έτους, ένας υπερτυχερός θα κερδίζει το ποσό των 100.000 ευρώ.

Επίσης, το οικονομικό επιτελείο μελετά να αλλάξει και η βαρύτητα των αποδείξεων-λαχνών στη φορολοταρία. Δηλαδή, οι φορολογούμενοι που συγκεντρώνουν αποδείξεις αξίας στο 40% του εισοδήματός τους να έχουν περισσότερους λαχνούς σε σχέση με τον φορολογούμενο που συγκέντρωσε αποδείξεις μέχρι το 30% του εισοδήματός του.
Διαβάστε ακόμη:

Ακολούθησε το freegossip.news στο Google News

Source by https://freegossip.gr/

This div height required for enabling the sticky sidebar
Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
WordPress Cookie Plugin by Real Cookie Banner