Ο Απόστολος Δευτέρα 20 Ιουλίου 2020 – Γιορτή Προφήτη Ηλιού

Ευαγγέλιο και Απόστολος της Τετάρτης 24 Ιουνίου 2020 – Γενέθλιο Τιμίου Προδρόμου

ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΣΗΜΕΡΑ: Ευαγγέλιο και Απόστολος της Τετάρτης 24 Ιουνίου 2020. Γιορτή σήμερα: Γενέθλιο Αγίου Ιωάννη. Κατά Λουκά – Ορθρινό Ευαγγέλιο Α'(1) 24-25, 57-68, 76, 80. Κατά Λουκά – Ευαγγέλιο Α'(1) 1-25, 57-68, 76, 80. Επιστολή Αποστόλου Παύλου – Προς Ρωμαίους, ΙΓ'(13) 11 – ΙΔ'(14) 4.

Leave a Comment