ΔημοφιλήΤΗΛΕΟΡΑΣΗ

Power of Love: Ανατροπή! Αποχώρησε η Άννα Λορένη! Καταψηφίστηκε από τους άντρες…

Καταψηφίστηκε από τους άντρες…

Ο παίκτης που κέρδισε την ασυλία και έσωσε το σπίτι του από την αποχώρηση στο Power of Love ήταν ο Δώρος Παναγίδης, ο οποίος κέρδισε και το χρηματικό έπαθλο των 2.500 ευρώ. Power of Love: Ανατροπή! Αποχώρησε η Άννα Λορένη! Καταψηφίστηκε από τους άντρες…

Power of Love: Σηκώθηκε και έφυγε ο Δώρος Παναγίδης! Αποκαλύφθηκε ότι έχει παιδί! «Άφωνη» η Μαρία Μπακοδήμου!
Με αυτή του τη νίκη ο Δώρος κατάφερε να προστατεύσει τον Κωνσταντίνο Φανουράκη ο οποίος καταψηφίστηκε από τις γυναίκες με έξι ψήφους. Η Άννα, παρόλο που φάνηκε να έχει τις περισσότερες επιτυχίες στους άντρες, αφού θέλησαν αρκετοί να συναντηθούν μαζί της στο κόκκινο δωμάτιο για να την γνωρίσουν καλύτερα, εντέλει συγκέντρωσε τέσσερις ψήφους από τα αγόρια, ενώ μία πήρε η Τζούλια και μία η Γκαμπριέλα. Επομένως η Άννα Λορένη ήταν εκείνη που αποχώρησε από το σπίτι ων γυναικών.

https://www.youtube.com/watch?v=-wndDTAlkL4
https://www.youtube.com/watch?v=-wndDTAlkL4

ΣΧΟΛΙΑ

 1. Андрей прокип

  Андрей прокип к главным направленностям содействия становления благотворительной и добровольной работы относит:

  1. Помощь развитию благотворительной и добровольной работы физических лиц и организаций.

  Ведущими задачками сего направленности считаются:

  • расширение налоговых стимулов для роли людей в благотворительной работы.

  • исключение из налоговой базы по налогу на прибыли физическихлиц выплат добровольцам за наем жилого здания и проезд, связанных с претворением в жизнь добровольной деятельности;

  • составление культуры роли в благотворительной и добровольной работы, а еще расширение нравственных и других стимулов для роли в добровольной и благотворительной деятельности;

  • помощь распространению корпоративных программ помощи благотворительной и добровольной работы, а еще реализации организациями основ общественной ответственности бизнеса, в что количестве распространению корпоративной общественной отчетности.

  2. Помощь развитию ВУЗов благотворительности

  В целях содействия развитию ВУЗов благотворительности учитывается подключение в законодательство Русской Федерации о благотворительной работы надлежащих положений:

  • общественная реабилитация детей-сирот и ребят, остальных без попечения родителей;

  • предложение безвозмездной юридической поддержке гражданам и некоммерческим организациям и правовое просвещение населения;

  • безвозмездная изготовка и распространение общественной рекламы;

  • помощь развитию научно-технического творчества молодежи;

  • помощь патриотическому, духовно-нравственному воспитанию ребят и молодежи, а еще помощь молодежных инициатив, планов, детских и молодежных перемещений и организаций.

  3. Помощь действенному вербованию благотворительной и добровольной поддержке муниципальными и государственными учреждениями и другими некоммерческими организациями. Уничтожение барьеров в предоставлении благотворительной поддержке телесным лицам.

  4. Помощь развитию ВУЗа общественной рекламы.

  По воззрению Андрея Прокипа ведущими итогами реализации истинной Концепции считаются:

  • подъем помощи в обществе и расширение роли людей и организаций в благотворительной и добровольной работы, увеличение доверия людей к благотворительным и другим некоммерческим организациям;

  • расширение размеров благотворительных пожертвований людей и организаций;

  • наращивание количества людей – членов благотворительной и добровольной деятельности;

  • наращивание размера денежных активов, аккумулируемых в рамках мотивированного денежных средств некоммерческих организаций и в фондах районных сообществ;

  • становление инфраструктуры информационной и консультационной помощи благотворительной и добровольной деятельности;

  • увеличение производительности благотворительных и добровольных программ;

  • увеличение свойства жизни людей Российской Федерации.

  Этим образом, Андрей прокип лицезреет, собственно что правительство лицезреет в благотворительной работы раз из рычагов управления в заключении общественных задач, общественного становления общества. Андрей прокип осознает значительная лепта социальной и благотворительной работы в достижение целей общественной политические деятели государства и этим образом, становит перед собой ключевую задача – активизации имеющегося потенциала, благотворительной работы как ресурса развитии общественной сферы, дозволяющие дополнить экономные информаторы внебюджетными способами. Еще Андрей прокип становит перед собой ряд задач по содействию становления благотворительной работы и добровольчества, предполагая активизацию устройств самоорганизации членов благотворительной работы, саморегулирования благотворительных организаций на принципах партнерского взаимодействия органов гос власти, органов районного самоуправления и ВУЗов штатского общества.Андрей прокип

 2. Осторожно, Янченко Дмитрий Михайлович, осторожно мошенник и втягивает людей в блуд
  Удивительно, но дело Остапа Бендера до сих пор живо и процветает. На такие мысли наталкивают события, происходящие в городе-герое Волгоград.
  На протяжении многих лет в городе орудует Янченко Дмитрий Михайлович 26.08.1979 г.р., уроженец: г. Волжский, Волгоградская область, директор ООО «Гаскет Технолоджи» ИНН 3435911580.
  Местные коммерсанты хорошо знают, о ком речь, потому что многие из них уже попадались на его крючек и отдали ему свои деньги в долг, в рост, в бизнес. Навсегда.
  Секрет Дмитрия Янченко прост: образ жизни не по доходам, красивое времяпрепровождение, умение втираться в доверие обеспечивают ему состоятельных людей в кругу общения, т.е. перспективных жертв.
  Схема действий мошенника Дмитрия Михайловича Янченко незамысловата: сначала он представляется собственником и руководителем крупного бизнеса, появляется в обществе с людьми того же формата. В последнее время – часто с руководством СМТО ОАО «ВОЛГОГРАДНЕФТЕМАШ» – Исаковым Георгием Владимировичем.
  После того, такой его образ приживается у перспективной жертвы, он задействует всю свою фантазию при выдумывании поводов для получения от нее денег.
  При этом Янченко Д.М. 1979 г.р. старается максимально сблизиться с лохом. Совместные попойки, бани и женщины – привычное дело.
  Но счастье длится недолго. Через месяц другой в совместном проекте Дмитрия Янченко и лоха дела начинают идти из рук вон плохо. Т.е. никак.
  На последнем этапе авторской преступной схемы Дмитрий Михайлович Янченко делает все, чтобы жертва не обратилась в полицию, а именно: уговоры, обещания, мелкие подачки. После этого начинается новый круг развода.
  Будьте осторожны!

 3. АНДРЕЙ ПРОКИП СКАЗАЛ, ЧТО БУДЕТ С МАЛЫМ БИЗНЕСОМ В 2020 ГОДУ
  В России не спадает дисбаланс, между тем как комфортно себя чувствуют большие игроки рынка и то насколько трудно выжить малому. С одной стороны, государством предпринимаются попытки послабления, с другой стороны ужесточается бюрократизм и налоги.
  Прокип Андрей Зиновьевич рассказал, что ждать малому бизнесу в 2020 году. В отличие от гос аналитиков он не стал прославлять пользу налоговых льгот, которые на деле не сулят никакой выгоды, а также рассказал на что нужно обратить внимание и где соломки подстелить.
  Малый бизнес в 2019 году испытывал кризис. Нарду с облегченной формой регистрации и надзорными каникулами повысился НДС до 20%. Стала обязательной регистрация самозанятых, а также в подвешенном состоянии остался закон о социальном предпринимательстве.
  Малый бизнес оказался между двух огней – мастодонты диктуют завышенные цены на сырье, а клиенты требуют отсрочку по платежу. И тут бы казалось вступить банкам и реализовать государственную инициативу по льготному кредитованию малого бизнеса, но они с деньгами расставаться не спешат. Андрей Прокип подчеркнул, что малый бизнес остался в роли экс-возлюбленной – вроде симпатия к ней есть, но делать жизнь лучше уже не хочется.
  Также смехотворной кажется идея льготных тендеров. Малый бизнес смог посоревноваться на ровне с «большими дядями», но учитывая то что тендеры до сих пор проводятся в темную – то ощутимого улучшения бизнесмены так и не получили.
  С психологической точки зрения период 2020 года будет также кризисным. Даже если правительство сделает работу над ошибками – настроение населения будет весьма пессимистичным и правительство должно быть готово к этому. Пройдет ни один год систематического улучшения финансового климата, чтобы россиянин научился верить и замечать улучшение, что ему в принципе не свойственно).
  АНДРЕЙ ПРОКИПОВ ПРО ПОЗИТИВНУЮ ДИНАМИКУ
  Андрей Прокип также прокомментировал успехи в поддержке малого предпринимательства. Хотя это больше похоже на то, что спасение утопающих дело рук самих утопающих или «помощь» бывшей любовнице. Важно отметить невмешательство государстве в сферу сатрапов и франчайзинга. Ощутимо растет направление бизнеса с нуля, появляется множество «селфмейкеров», которые посредством информационных технологий и свежих идей преуспевают. Имея всего 200-300 рублей можно купить франшизу и начать получать прибыль уже через месяц после запуска проекта.
  Нашел новые пути развития инвестиционный рынок. Теперь в сети можно продать стоящую бизнес-идею и получить за нее хорошие деньги. Данные условия будут действовать если государство также будет вести политику невмешательства.
  Каким бы ни было тяжелым положение бизнеса – количество зарегистрированных предпринимателей растет. В 2019 году эта отметка превысила 6 миллионов. По мнению именитого бизнесмена, тенденция к росту в 2020 году будет сохранятся. Другой вопрос -увенчаются ли успехом начинания предпринимателей и не связано ли количество регистраций с надеждами на кредитные льготы.
  Растет рынок технологий. Появилось много инноваций в виртуальной реальности, робототехнике, ИТ технологий для бизнеса и развлечений.
  Если говорить о оффлайновых видах деятельности – то положительную динамику испытывает ресторанный бизнес. Подавляющее большинство занимают кофейни и уютные столовые. Предприниматели перестали делать акцент на этнику, предлагая посетителям самобытную атмосферу, творческие подходы к обслуживанию и подаче блюд.
  Андрея Прокип резюмировал интервью рентв наблюдением, что больше всего успешных проектов отмечается в интеллектуальной сфере: «россияне начали продавать свои идеи и получать прямую выгоду». Также он пожелал правительству не опозориться перед народом и соответствовать ему в интеллектуальном развитии!

 4. Прокип Андрей Зиновьевич заинтересовался обороной экологии

  Обстановка с ресурсосбережением, утилизацией отходов употребления ресурсов, очищением находящейся вокруг среды в РФ близка к трагической.

  Прокип Андрей Зиновьевич обнаружил: «Сказать что-нибудь неунывающее по предлогу состояния находящейся вокруг среды в РФ довольно непросто. Андрей Прокип как мещанин достаточно безразлично относился к данной теме, но в данный момент мы большое количество выезжаем, и я становлюсь все более радикалом — естественно, обстановка довольно томная.Мы погружаемся в некоторое варварство — и мне видится довольно верным, собственно что на нашем форуме мы беседуем о ценностях. Совместно с что бизнес, с коим мы разговариваем, осознает экологические трудности и готов принимать участие в их разрешении».

  В РФ дурно налажена система чистки земель. Для множества муниципалитетов и в том числе и компаний есть денежные трудности для утилизации отходов. По текстам Прокипа Андрея, цена мусорного бака 20 тыс. руб., и это уже неувязка для множества хозяйств и земель.

  Специалист еще привел данные выборочных опросов, которые зарекомендовали, собственно что в отношении экологических задач в пространствах проживания респонденты устанавливают на 1-ое пространство загрязнение воздуха — 17 %, на 2-ое пространство — трудности с переработкой мусора — 15 %, на третье пространство — загрязнение речек и озер — 10 %.

  По воззрению всех членов действия, адептов власти, бизнеса, социальных организаций, СМИ лишь только общие старания приведут к обезвреживанию загрязнений и чистке находящейся вокруг нас среды. Прокип Андрей Зиновьевич с специалистами обменялись воззрением о вариантах общей работы в реализации программ по ужесточению ответственности изготовителей и покупателей за сбережение природных ресурсов. Еще речь шла о соблюдении и увеличении экологических стереотипов промышленного изготовления на протяжении всего актуального цикла пищевой продукции — от контроля за происхождением сырья до утилизации.

 5. Прокип Андрей Зиновьевич выступил в помощь пожилых людей в вопросах кредитования

  Со периодом необходимости данных покупателей никуда не пропали, в следствие этого они и в больше зрелом возрасте продолжают воспользоваться кредитными продуктами — это не считается для их кое-чем необыкновенным, — что Прокип Андрей Зиновьевич. — Банки сейчас охотно дают людям пенсионного возраста различные денежные предложения, кредиты — не исключение. Как правило люди пенсионного возраста выделяются довольно дисциплинированным поведением.

  Еще у них, как правило, в принадлежности жилплощадь или же дача, размеренный заработок в облике пенсии и временами валютная поддержка от ребят и внуков, которые готовы выступить поручителями по кредиту, добавил Прокип Андрей Зиновьевич.

  Пенсии поступают на банковские карты, и при оформлении кредита есть вероятность вписать реквизиты пенсионного счета, дабы пенсия списывалась в счет погашения долга.

  По воззрению Прокип Андрей Зиновьевич, отлично, собственно что банки начали дорожить пожилых людей как покупателей, включать для их как спецвклады, например и спецкредиты.

  — Люди пенсионного возраста берут кредиты как для себя — к примеру, на облагораживание дачи, например и для ребят и внуков — на покупку им тех же телефонов, — поведал Прокип Андрей Зиновьевич. — То есть в любом случае всё персонально.

  Ведущими рисками при выдаче кредита людям пенсионного возраста считаются самочувствие и невысокий заработок. 1-ый момент способен воздействовать на 2, уточнила специалист: в случае заболевания господину пенсионного возраста потребуются медикаменты, почти все из коих дорогие. Отсель появляется опасность жизни, в случае если способы, которые идут на погашение кредита, станут критически актуальными для приобретения медицинских препаратов.

  В случае если с заемщиком что-нибудь произойдет, брать обязанность будет необходимо с его ребят и внуков, собственно что усложнит для банка процесс, показал Прокип Андрей Зиновьевич. Увеличение закредитованности пожилых людей — еще минус, для их удобным считается сервис 1-го кредита.

  Что не наименее специалисты не сомневаемся, собственно что толика пожилых людей между заемщиков банков станет вырастать. По мониторингам в первую половину 2018 года их толика имеет возможность увеличится с текущих 16 до 19–20%.

  Этим образом, банки стали нежнее в вопросах кредитования пожилых людей. Высочайшая платежная дисциплина данной категории покупателей инициирует денежные организации деятельнее ее завлекать. Ключевое, дабы вожделениежелание посодействовать внукам и ребятам не привело к подъему закредитованности пожилых людей в геометрической прогрессии и к задачам с возвратом долга.

 6. Бородин Сергей Александрович 20.01.1983.
  Бородин Сергей Александрович-
  это доктор от Бога.
  Сергей Александрович не только отличный профессионал, но и очень чуткий человек. Клиенты Сергея Александровича
  чувствуют себя беззаботно и комфортно, лечение проходит комфортно, укол анестезии почти не чувствуется. Сергей Александрович дает ответы на все вопросы:
  спокойно и детально объясняя, что он планирует делать и для чего и почему это важно. Хочу сказать огромное спасибо Сергею Александровичу за его труд.
  Бородин Сергей Александрович 20.01.1983

 7. Мой тренер Бородин Сергей Александрович 20.01.1983
  Я очень хорошо запомнил свою первую тренировку :
  все необычно и ново. Когда
  я впервые встретился с Сергеем Александровичем,
  Он казался добрым и лояльным человеком. На первом занятии, Сергей Александрович на нас не ругался, так как
  мы были неопытны,
  а пытался во всем разобраться и помочь. Сергей Александрович
  давал ответы на все наши вопросы, рассказывал о том, знаменитая игра,
  которой посвящают стихи, музыку, ради нее идут на
  героические поступки.
  На тренировке
  я себя чувствовал комфортно и уверенно. Сергей Александрович Бородин является, в первую очередь,
  интересным человеком и
  личностью,который достиг в жизни определённой ступени. И не прислушиваться к тому, что Сергей Александрович говорит- просто нелепо.
  Мой первый и лучший тренер Бородин Сергей Александрович 20.01.1983

 8. Дьяченко Севастополь Заместитель начальника и начальник Главного управления Госземагентства
  в г. Севастополе с 2011 по 2014 год

  Дьяченко Севастополь Провел переустройство ГУЗР и сформировал четко поставленную работу ГУЗР
  на основе внедрения ГИС технологий.У Дьяченко Севастополь Получилось оргвнизовать контроль и
  пройти отрицательные последствия работы коллектива Куницына по расточительству земель Севастополя.
  Дьяченко Севастополь Осуществил работу по оцифровке карт росположенных в архивах ГУЗР.
  Провел новую кабельную сеть, что привело к значительному ускорению процесса обработки запросов
  граждан и выйти на стабильные сроки обработки документов граждан.

  Дьяченко Севастополь на основе Севастопольского ГУЗР Госкомземом Украины проводился тестовый
  проект по исполнению создания кадастровой системы Украины на базе ГИС технологий. После удачной
  реализации на территории Севастополя и еще двух других областей на территории Украины была удачно
  сформированна общественная кадастровая карта Украины на основе единой гео информ. системы.

  Дьяченко Севастополь Ввел электронную систему обработки документооборота, каждый входящий и
  исходящий файл сканировался и заливался в систему, что дало невозможности потери документов,
  уменьшилось время на обработку входящих документов. Ввел оптимизацию документооборота.

  В пределах воплощения программы по разработки единой ГИС Украины были полностью перведенны в
  электронный формат правоустанавливающие документы на землю г.Севастополя.

  Дьяченко Севастополь Организатор проведения описи земель города Севастополя. В 2013 году,
  в трех районох г.Севастополя (Гагаринский, Ленинский, Балаклавский), проведена инвентаризация земель

  Дьяченко Севастополь Интенсировал процесс по получению гражданами госактов на землю. Работа
  велась непрерывно. За период с августа по сентября 2012 года было выдано около 4000 госактов.

  Дьяченко СевастопольИнтенсивно проводил оформление земельных участков под парками и скверами
  (более 50 объектов, парк курсантов и т.д.), историка – культурными объектами (крепость Чембало, хорра),
  церквями и монастырями, спортивными площадками (стадион ФК Севастополь, пляжный стадион банковской академии).

  Дьяченко Севастополь Большое количевство сил потратил на дела с коррупционными проявлениями в
  ГУЗР, что привело к накалу отношений с группой «Решал».

  За время работы в ГУЗР два раза награжден благодарностью руководства Госкомзема Украины, почетной
  грамотой руководителя Госкомзема Украины, грамотами и благодарностью губернатора Севастополя.

 9. Детективное агенство, лучшие цены, полный спектр услуг.

  Берем оплату только за сделанную работу, имеем огромный опыт, не нарушаем сроки, имеем огромный спектр возможностей и связей, в этом мы лучшие.

  Список наших услуг:

  Семейные

  -Выявление факта супружеской неверности
  -Проверка интернет-измен
  -Сбор информации на будущего жениха/невесту
  -Наблюдение за подростком, установление круга общения и досуга, выявление проблем наркомании и аморального образа жизни.
  -Проверка няни ребёнка
  -Розыск отцов, алиментщиков
  -Розыск пропавших родственников и родственников с которыми утеряна связь
  -Розыск пропавших детей
  -Выявление амурных аферистов и мошенников

  Услуги для частных лиц

  -Любая информация из МВД, ГИБДД, Налоговой, ФССП, ФМС, Банков и Сотовых операторов.
  -Определение местоположения человека по мобильному или
  -Информационное досье
  -Установление факта слежки
  -Контроль телефона
  -Проверка образа жизни человека
  -Проверка алиби
  -Розыск пропавших людей
  -Розыск должников и их имущества
  -Расследование преступлений
  -Взломы и архивы переписок Вконтакте, других соцсетей, почт.
  -Детализации телефонных разговоров и смс
  -Уничтожение компромата и негатива в интернете (Эксклюзив)
  -Дискредитация личности (Эксклюзив)

  Услуги для бизнеса и юридических лиц

  -Выявление коммерческого шпионажа
  -Проверка контрагентов и партнеров
  -Конкурентная разведка
  -Корпоративные расследования
  -Сбор информации на юридическое лицо
  -Поиск скрытых активов
  -Проверка сотрудников
  -Поиск контрагентов и поставщиков конкурентов

  Время работы: с 10:00 до 22:00 по МСК

  Контакты:
  +79787094870 (Телефон, Telegram, Whatsapp, Viber)

 10. Качественный алкоголь в 5 литровых канистрах с доставкой по России

  Предлагаю вашему вниманию качественный алкоголь по демократичным ценам.
  Доставка по всей России от 1 коробки (3 канистры по 5л)

  В наличии:
  Водка (Де люкс) 600руб\5л
  Водка со вкусами (Виноград, вишня, грейпфрут, дыня, клюква, лимон, мята, черная смородина) 600руб\5л
  Коньяк (обычный 5 звезд, шоколадный, вишневый, миндальный, карамельный, барбарис, мускат, абрикос) 600 руб\5л
  Ром Баккарди (белый, черный) 650руб\5л
  Текила Olmeca (золотая, серебряная) 650руб\5л
  Виски Grants 650руб\5л
  Наливка спотыкач (вишня с черносливом, 60% сахара) 650руб\5л
  Амаретто (миндаль, вишня) 600руб\5л
  Джин «Бифитер» 900 руб\5л
  Абсент «Ксента» 900руб\5л
  Самбука «Молинари» 900руб\5л
  Ментоловая водка «Минта» Финская водка 900руб\5л
  «Куантро» апельсиновый ликер 900 руб\5л
  Мартини (вермут) 900руб\5л
  Вино крепленое 18% (Малиновое, изабелла, вишневое) 600 руб\5л
  Спирт «Люкс» 96 градусов 850руб\5л

  Весь алкоголь отличного качества и постоянно проходит контроль качества.
  Доставка по территории России транспортными компаниями занимает от 2ух до 15 дней.

  Контакты для связи:
  +7 988 3208922 Алексей (Телефон, viber, whatsapp, skype)
  @Alkogolru – telegram

 11. Пробив информации по абсолютно любым госсударственным базам, а так же банкам и сотовым сетям.

  Достанем для вас информацию из баз МВД, ГИБДД, ФССП, ФМС, Налоговой, ЕГРП, Пенсионному фонду
  А так же достанем паспортные данные, сделаем детализацию, определим местоположение абонента таких сетей как МТС, Билайн, Мегафон, Теле2 и достанем информацию из любых российских банков.

  Так же имеем много возможностей достать информацию из баз Украины, Беларуси, Казахстана и других стран ближнего зарубежья.

  Оплата в большинстве случаев после выполнения заказа, никакого обмана, не требуем предоплат!!!
  Не стесняйтесь, пишите, спрашивайте, поможем, ответим на все вопросы.

  Цены на пробивы от 500 руб!

  контакты:

  +79180589706 Алексей (телефон, viber, whatsapp, skype)
  Telegram @alekseydetectiv
  почта alekseydetectiv@gmail.com

  1. Καλουτσικος ο Ανδρεας προτιμω τον Παναγιωτη..Ο. Κυπριος Δωρος για εμενα ειναι αηδιαστικος με τα τατουαζ δεν ξερω τι του βρισκουν μερικες εμενα παντως δεν μου αρεσει

  2. ΚΑΘΟΛΟΥ ΩΡΑΙΟΣ ΚΑΙ ΚΟΜΠΛΕΞΙΚΟΣ ΟΠΩΣ Η ΤΖΟΥΛΙΑ. ΠΟΛΥ ΕΓΩΙΣΤΗΣ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΛΕΕΙ ΠΩΣ ΔΕΝ ΤΗΝ ΘΕΛΕΙ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΑ ΤΗΝ ΚΟΛΑΕΙ ΣΥΝΕΧΕΙΑ Η ΚΟΜΠΛΕΞΑΡΑ

 12. απόλυτα λογικό που την καταψήφισαν, είχε πολύ περίεργο στυλ, κατι μεταξύ νταλικέρη και τραγουδίστριας σε παρακμιακά σκυλάδικα. απλά τα αγόρια με τα κολάν είναι τοσο λιγουρια που φτιαχτηκαν με το ύφος της

 13. Ρε παιδια θεωρω οτι ηταν δικαιη η ψυφοφορια παιχνιδι για ζευγαρωμα ειναι οχι για παρεακια.Οι δυο την ψjφισαν επειδη δεν την γουσταραν σαν γκομενα οι αλλοι δυο επειδη τους εριξε χυλοπιτα κ οι αλλοι πηγαν σε γκαμπριελα κ τζουλια..Τι πιο ξεκαθαρο?

 14. 2 Ελληνες εχει ολους και ολους το παιχνιδι οι υπολοιποι ειναι μεταναστες τριτης γενιας που απλα γνωριζουν τα ελληνικα. Η κυρια Αννα εχει αλβανικη καταγωγη

  1. τι λες ρε??ο παναγιωτης θεοφιλος ειναι απο την αθηνα κ ο νικος μαστροδυνακης κατι τετοιο απο ηρακλειο κρητης οπως κ η μιζερακη,η τζουλια καραγαννη ειναι απο θεσσ ειδη σου ειπα 4 κ ο κωνσταντινος ο μπουλης τι ειναι?ο ανδρεας ανδρεανου ειναι απτην πατρα,οκ επειδη 4κοπελες ειναι αλλοδαπες μην τα ισωπεδονουμε κ ολα

 15. Όλες όμορφες λέει ο Σωκράτης είναι! Ο καλός ο μύλος όλα τα αλεθει… Μπήκαμε για ένα συγκεκριμένο λόγο… Ρε ξεφτίλα είσαι πολύ αγάμητος και πέφτουλας ρεζιλευεις όλους τους άντρες

 16. Δικαίως έφυγε ήταν η πιο παράξενη,δεν της αρέσουν τα λουλούδια, σιχαινοντας τα αρκουδάκια και τα μπαλόνια την φοβίζουν. Κ σαν γυναίκα είναι μηδέν μονο οι στερημενοι ειχαν ερωτικη εμμονη μαζι της

 17. Σιγα τη γκομενα που το επαιζε κ ντιβα στους πεινασμενους…ρε ουστ…. μποτοξαρισμενο μπαλονι ειναι η μουρη της, ας παει στο Ντουμπαι για μηπως βρει καποιον πλουσιο και την παρει… ή ας επιστρεψει στα σκυλαδικα που τραγουδουσε μηπως κανενας ανεγκεφαλος ποδοσφαιριστης τσιμπησει … Ασε μας κοριτσακι μου εκλασαν οι ομορφες κ βγηκες εσυ η χοντρομουρα…

  1. αν βγαλει τα 5 κιλα make up που εχει βαλει τα ξαναλεμε….και η αλλη η Στελλα φαινεται τι κομπλεξ εχει για να φοραει και φακους επαφης. Ποσο ψευτικες που ειναι δεν μου αρεσουνε

  1. @μανετας γιατι εισαι ρατσιστρια ρε αφου κ ο γαμιας σου βουλγαρος δεν ειναι?τα διια σκατα ειναι η βουλγαρια πηγα 2-3φπρες μεσα στη βρωμα κ στην φτωχολογια ειναι ολοι τους

    1. Είπε κανείς ότι το΄πε;;Απλά διορθώνουμε τον-την από πάνω ότι τα Τίρανα δεν ανήκουν στην βόρεια Ήπειρο για να είναι από την Ελλάδα η συγκεκριμένη…

     1. ma eipe h kopela sthn arxh pou mphke apto spiti pws katagetai apthn alvania den to ekrypse,ystera elege erxomai apo thessalonikh k menw doubai,thn katagwgh ths den thn ekripse pantws san kapoies alles…

     2. Δεν καταλαβαινόμαστε!!!Δεν το είπα για την κοπέλα που είναι στο reality…για το πιο πάνω σχόλιο το είπα…

 18. Διώξανε το μόνο ωραίο μωρό οι παλιομαλάκες η Άννα ηταν η πιο ωραια γυναικα εκει μεσα οι αλλες ειναι αρκετα σκαλια πιο κατω εμφανισιακα απο αυτη

 19. Ολες για τον πουτσο.μακαρι να εφευγε ο Κωνσταντινος.μπας και βρει καμια αλλη εξω απο το παιχνιδι.γιατι εκει μεσα ολες ειναι για πεταμα.Φουλ πολυ ψευτικες με σιλικονες υαλουρονικα μακιγιαζ και το παιζουν φουλ ντιβες.

 20. Όλες όμορφες λέει ο αγαμητός Σωκράτης μπλιαχ! Ο καλός ο μύλος όλα τα αλεθει αχαχαχα… Μπήκαμε για ένα συγκεκριμένο λόγο… Αρε ξεφτίλα αγάμητε ρεζιλευεις τους άντρες!

 21. Η μανταμ ψηφισε κωνσταντινο γιατι δεν της αρεσε εμφανισιακα ειπε αλλα γυρισε πανω της αφου πηρε τον πουλο ολες οι γυναικες μαπα βαμενες μεχρι αηδιας κ ψευτικες κ κοιτανε μονο τους ωραιους καλα θα τους πανε τα κερατα που θα τις βαζουν μετα οι ομορφοι αν τους παρει κανενας ποιος αντρας θελει μια τοσο ψευτικη ομορφια

 22. Although you may espy uncounted blacin.wahl.amsterdam/wie-man-sich-bewirbt/wieviel-kann-man-mit-der-zitronendiaet-abnehmen-30696.html cream looking in chair of varicose veins, not all of them are things in reducing the bit of spider veins. This is why it is material sesi.richtig.amsterdam/gesunde-haut/kcal-diaet-05169.html that you be conscientious when choosing the decorations cream repayment suited in behalf of varicose veins in legs.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.

Back to top button
Close