Λιγότερες από τις μισές εταιρείες στην ΕΕ έχουν επενδύσει σε μέτρα ενεργειακής απόδοσης

Λιγότερες από τις μισές εταιρείες στην ΕΕ έχουν επενδύσει σε μέτρα ενεργειακής απόδοσης

Λιγότερες από τις μισές εταιρείες στην ΕΕ έχουν επενδύσει σε μέτρα ενεργειακής απόδοσης σύμφωνα με έκθεση της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ). Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα ευρήματα έκθεσης της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ) με τίτλο «Going Green – Who is investing in energy efficiency, and why it matters» σχετικά με τις επενδύσεις επιχειρήσεων σε μέτρα ενεργειακής … Read more