Κόνιτσα: Η Παναγία έφεγγε σαν καντήλι και μετακινούνταν από μόνη της

Χαιρετισμοί της Παναγίας 2019: Ο Ακάθιστος Ύμνος ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ: Πότε είναι οι Χαιρετισμοί της Παναγίας για το 2019. Ο Ακάθιστος Ύμνος. Τον 7ο αι. μ.Χ., όταν στη Βυζαντινή Αυτοκρατορία ήταν βασιλιάς ο Ηράκλειος, οι Πέρσες, που ήταν εχθροί των Βυζαντινών, πήραν στην κατοχή τους από τους Αγίους Τόπους τον Σταυρό του Κυρίου μας. Ο… Συνεχίστε να διαβάζετε το Κόνιτσα: Η Παναγία έφεγγε σαν καντήλι και μετακινούνταν από μόνη της