Hit enter after type your search item
freegossip.gr

News, Lifestyle

Προσοχή! Και 5 ευρώ να χεις στην τράπεζα, δες τις σου ετοιμάζει η εφορία! Σύμφωνα με τον επιχειρησιακό σχεδιασμό της ΑΑΔΕ, εντός των προσεχών μηνών αναμένεται να ξεκινήσει η λειτουργία ενός νέου ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος για την παρακολούθηση, τη διαχείριση και την αυτοματοποίηση των διαδικασιών είσπραξης ληξιπρόθεσμων οφειλών, το οποίο φέρει την ονομασία EISPRAXIS.Επιτάχυνση των διαδικασιών αναγκαστικής είσπραξης ληξιπρόθεσμων φορολογικών οφειλών, με την αυτοματοποίηση της επιβολής κατασχέσεων σε καταθέσεις, εισοδήματα και περιουσιακά στοιχεία οφειλετών του Δημοσίου, προβλέπει ο σχεδιασμός της ΑΑΔΕ για τους υπόλοιπους μήνες του 2022.

Επίδομα 360 ευρώ: Πώς θα το πάρετε σχεδόν όλοι σε 2 απλά βήματα!

Ο σχεδιασμός της ΑΑΔΕ προβλέπει επίσης τη διενέργεια «έξυπνων» ελέγχων για τον εντοπισμό κυκλωμάτων που εκδίδουν πλαστές αποδείξεις από «πειραγμένες» ταμειακές μηχανές, καθώς και για τον εντοπισμό φορολογουμένων που κυκλοφορούν τα αυτοκίνητά τους παράνομα.

Καταθέσεις εφορία: Στα… σκαριά
Αναλυτικά, σύμφωνα με τον επιχειρησιακό σχεδιασμό της ΑΑΔΕ, οι προγραμματισμένες για τους προσεχείς μήνες δράσεις της Φορολογικής Διοίκησης έχουν ως εξής ανά τομέα αρμοδιοτήτων:

1 Για την περαιτέρω βελτίωση των διαδικασιών είσπραξης οφειλών θα τεθεί σε παραγωγική λειτουργία εντός σύντομου χρονικού διαστήματος, το νέο ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα για την παρακολούθηση, διαχείριση και αυτοματοποίηση διαδικασιών ληξιπρόθεσμων οφειλών (EISPRAXIS).

Επίδομα παιδιού: Η ημερομηνία της πληρωμής – Πότε κλείνει η πλατφόρμα του ΟΠΕΚΑ

Ο στόχος του έργου αυτού είναι να καθιερωθεί μια αυτοματοποιημένη διαδικασία που θα καθιστά δυνατή την άμεση ενεργοποίηση των διαδικασιών εκούσιας και αναγκαστικής είσπραξης, εξοικονομώντας ανθρώπινους και οικονομικούς πόρους.

Με το σύστημα EISPRAXIS θα διασυνδεθούν όλα τα υπόλοιπα πληροφοριακά συστήματα της ΑΑΔΕ -TAXIS, TAXISNET, ICISNET, ELENXIS- ώστε οι διαδικασίες επιβολής ηλεκτρονικών κατασχέσεων σε βάρος των ασυνεπών οφειλετών του Δημοσίου να επεκταθούν σε εύρος και να αυτοματοποιηθούν.Προσοχή! Και 5 ευρώ να χεις στην τράπεζα, δες τις σου ετοιμάζει η εφορία!

Καταθέσεις εφορία: Άμεσα οι ηλεκτρονικές διασταυρώσεις
* για τον εντοπισμό φορολογούμενων που υπέβαλαν μηδενικές δηλώσεις ΦΠΑ, ενώ είχαν δραστηριότητα,

* για τη συμμόρφωση φορολογουμένων με προσυμπληρωμένους κωδικούς αποδοχών-συντάξεων,

* για τον εντοπισμό υπόχρεων σε υποβολή ή τροποποίηση δηλώσεων Ε9 νομικών προσώπων,

* για τη συμμόρφωση φορολογουμένων όσον αφορά στην υποχρέωση αναγραφής στις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων των πρόσθετων αποδοχών,

* για τον εντοπισμό αδήλωτων εισοδημάτων από βραχυχρόνιες μισθώσεις φυσικών προσώπων με αξιοποίηση στοιχείων και πληροφοριών που έχουν αποσταλεί στη Φορολογική Διοίκηση από όσους διαχειρίζονται ψηφιακές πλατφόρμες τέτοιων μισθώσεων.

3 Για τη βελτίωση της δράσης του φοροελεγκτικού μηχανισμού έχουν προγραμματιστεί τα ακόλουθα έργα:

* Διασύνδεση Ταμειακών Μηχανών με τα τερματικά POS για τη διασφάλιση ότι κάθε πληρωμή με κάρτα θα καταγράφεται και θα μεταδίδεται στην ΑΑΔΕ.

* Πλήρης ενεργοποίηση, μέχρι το τέλος του 2022, του συστήματος ηλεκτρονικής τήρησης φορολογικών βιβλίων, myDATA και αξιοποίησή του για ελεγκτικούς σκοπούς και για την αυτόματη προσυμπλήρωση των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος και ΦΠΑ.

* Λειτουργία ηλεκτρονικής εφαρμογής για τον έλεγχο των αποδείξεων που εκδίδονται μέσω ταμειακών μηχανών, μέσω σάρωσης (QR code).

* Λειτουργία ηλεκτρονικής εφαρμογής μέσω κινητών συσκευών για τη σάρωση πινακίδων κυκλοφορίας αυτοκινήτων, προκειμένου να ελέγχεται το εάν τα κυκλοφορούντα οχήματα έχουν δηλωθεί «σε ακινησία».

Καταθέσεις Εφορία: Περιλαμβάνονται οι ακόλουθες δράσεις
* Ανάπτυξη εφαρμογής ψηφιακής υποβολής δηλώσεων φόρου κληρονομιάς.

* Αυτόματη ενημέρωση των στοιχείων του ηλεκτρονικού περιουσιολογίου (των δηλώσεων Ε9) για τις μεταβολές περιουσιακής κατάστασης που προκύπτουν από όσες δηλώσεις φορολογίας μεταβιβάσεων ακινήτων υποβάλλονται ηλεκτρονικά, μέσω της πλατφόρμας myProperty.

* Πλήρης αυτοματοποίηση της διαδικασίας πίστωσης των υπερεισπράξεων στους λογαριασμούς των φορολογουμένων ή συμψηφισμού με άλλες οφειλές τους χωρίς την παρεμβολή οποιασδήποτε διοικητικής διαδικασίας.

* Πλήρης ψηφιοποίηση του φορολογικού μητρώου.

* Δημιουργία Μητρώου Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων και διασύνδεσή του με το Κτηματολόγιο.

* Εφαρμογή αυτοματοποιημένης διαδικασίας για τη διενέργεια άμεσων πληρωμών επιστροφών φόρου εισοδήματος και ΦΠΑ χωρίς προηγούμενη υποβολή αίτησης για νομικά πρόσωπα που είναι φορολογικά ενήμερα.

* Ηλεκτρονική υποβολή δηλώσεων ρευστών διαθεσίμων στις τελωνειακές αρχές.

Η Εφορία του πήρε το 60% των καταθέσεων!
Η Αρχή για το ξέπλυμα του βρήκε καταθέσεις ύψους 308.877,81 ευρώ και η Εφορία του επέβαλε φόρους και πρόστιμα 183.576,54 ευρώ

Το 60% των τραπεζικών καταθέσεων κατάσχεσε η Εφορία από φορολογούμενο, ο οποίος δεν μπόρεσε να δικαιολογήσει την προέλευση των χρημάτων που εντόπισε στους τραπεζικούς του λογαριασμούς η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες.

Η νέα αυτή υπόθεση επιβεβαιώνει, πως οι τραπεζικές καταθέσεις αποτελούν κεντρικό στόχο των ελεγκτικών αρχών, στην προσπάθειά τους να εντοπίσουν ξέπλυμα μαύρου χρήματος και φοροδιαφυγής.

Στο πλαίσιο αυτό σκανάρονται σε 24ωρη βάση οι τραπεζικοί λογαριασμοί, τα υπόλοιπα των οποίων συγκρίνονται με τα δηλωθέντα εισοδήματα των κατόχων.

Οι ηλεκτρονικές εφαρμογές για τον έλεγχο των καταθέσεων
Το «Ειδικό Λογισμικό Ελέγχου Προσαύξησης Περιουσίας», το οποίο χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό της συνολικής καθαρής ατομικής/οικογενειακής τραπεζικής περιουσίας για κάθε ΑΦΜ και τη σύγκρισή της με τα δηλωθέντα ατομικά/οικογενειακά εισοδήματα κατ’ έτος, έτσι ώστε εξάγεται εκτίμηση αποκρυβείσας ή μη φορολογητέας ύλης.

Μέσω αυτοματοποιημένων λογιστικών αλγορίθμων, το σύστημα μπορεί να συσχετίζει τα στοιχεία των πρωτογενών καταθέσεων με τα δηλωθέντα εισοδήματα μέσα σε λίγη ώρα, οδηγώντας σε κάποιες πρώτες ενδείξεις πιθανής φοροδιαφυγής, που αποτελούν το έναυσμα για τον ενδελεχή φορολογικό έλεγχο.

Το «Σύστημα Μητρώων Τραπεζικών Λογαριασμών και Λογαριασμών Πληρωμών», που παρακολουθεί τις κινήσεις των τραπεζικών λογαριασμών του ελεγχόμενου.

Πάνω από τις μισές καταθέσεις!
Στην τελευταία περίπτωση, όπως προκύπτει από την απόφαση της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών της ΑΑΔΕ, στους λογαριασμούς του φορολογούμενου, βρέθηκαν το έτος 2015, καταθέσεις ύψους 308.877,81 ευρώ.

Ο φορολογικός έλεγχος διενεργήθηκε από την ΑΑΔΕ, κατόπιν των εγγράφων που απέστειλε η Αρχή Kαταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, η οποία παρατήρησε αθρόες πιστώσεις στους συγκεκριμένους τραπεζικούς λογαριασμούς και ζήτησε από την ΑΑΔΕ να διασταυρώσει τα ποσά με τα δηλωθέντα εισοδήματα του υπόχρεου.

Σύμφωνα με την αναφορά της Αρχής, στους τραπεζικούς λογαριασμούς που διατηρούσε ο προσφεύγων διενεργούνταν πολυάριθμες καταθέσεις μετρητών, επιταγών και πιστώσεων από τρίτους με το συνολικό ύψος και το πλήθος αυτών να είναι ιδιαίτερα υψηλό.

Ακολούθως, τα κεφάλαια αυτά χρησιμοποιούνται για τη διενέργεια διαφόρων πληρωμών για λογαριασμό τρίτων προσώπων (εμβάσματα προς τρίτους πληρωμές δημοσίου, λογαριασμών, πιστωτικών καρτών, κ.α.), είτε με απευθείας χρέωση του σχετικού λογαριασμού είτε αφού μεταφερθούν σε άλλους λογαριασμούς της επιχείρησης, ενώ μέρος αυτών μεταφέρονταν σε λογαριασμούς του προσφεύγοντα, σε άλλες τράπεζες, συνήθως με αιτιολογία «δικά μου για πληρωμές».

Η επιβολή προστίμου
Η Εφορία ζήτησε από τον φορολογούμενο να εξηγήσει, γιατί οι συγκεκριμένες πιστώσεις στους τραπεζικούς του λογαριασμούς, δεν δηλώθηκαν στις φορολογικές του δηλώσεις.

Όμως δεν έπεισαν οι εξηγήσεις του και ακολούθησε ο καταλογισμός προστίμων.

Συγκεκριμένα, για τις αδήλωτες καταθέσεις των 308.877,81 ευρώ επιβλήθηκαν σε βάρος του φορολογούμενου:

Φόρος εισοδήματος: 108.537,40 ευρώ.

Πρόσθετος φόρος / πρόστιμο: 54.268,70 ευρώ.

Εισφορά αλληλεγγύης: 20.770,44 ευρώ.

Το σύνολο των φόρων και των προστίμων ανήλθε σε 183.576,54 ευρώ, που ανέρχεται στο 59,4% των αδήλωτων καταθέσεων.

Ο επιχειρηματίας προσέφυγε στη διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών, αλλά η προσφυγή του απορρίφθηκε και του βεβαιώθηκε το ποσό των 183.576,54 ευρώ.

 

 

Διαβάστε ακόμα:

Έσκασε επιδότηση 15.000 ευρώ – Χιλιάδες δικαιούχοι με απλή αίτηση ΤΩΡΑ ΚΙΟΛΑΣ!!! Οι δυνητικοί δικαιούχοι κατά την ημερομηνία υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης χρηματοδότησης, πρέπει σωρευτικά να εκπληρώνουν τις κάτωθι προϋποθέσεις:

Να είναι άνεργοι εγγεγραμμένοι στο μητρώο της Δ.ΥΠ.Α., ηλικίας 18 έως 29 ετών (να έχουν συμπληρώσει το 29ο έτος ηλικίας και να διανύουν το 30ο).

Έκτακτο Επίδομα 1000 ευρώ 2022

Να βρίσκονται εκτός εκπαίδευσης, απασχόλησης ή κατάρτισης και να πληρούν το ηλικιακό κριτήριο κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

Να έχουν ολοκληρώσει τη διαδικασία εξατομικευμένης προσέγγισης και να έχουν συμφωνήσει σε ατομικό σχέδιο δράσης.

Να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους της ΕΕ ή ομογενείς που έχουν δικαίωμα διαμονής και εργασίας στη χώρα μας ή πολίτες τρίτων χωρών που έχουν άδεια διαμονής σε ισχύ τουλάχιστον για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί το πρόγραμμα.

Έσκασε επιδότηση 15.000 ευρώ – Χιλιάδες δικαιούχοι με απλή αίτηση ΤΩΡΑ ΚΙΟΛΑΣ!!!

Την άμεση επιδότηση με ποσό 15.000 ευρώ ελευθέρων επαγγελματιών προβλέπει το νέο πρόγραμμα απασχόλησης της ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ).

Πρόκειται για τη δράση επιχορήγησης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών απασχόλησης 3.000 νέων ελεύθερων επαγγελματιών ηλικίας 18 έως 29 ετών, με έμφαση στην ψηφιακή οικονομία.

Πότε θα ανακοινωθεί το επίδομα για τα 200 ευρώ που αφορά την αγορά τροφίμων

Ως βασικό στόχο έχει την προώθηση στην απασχόληση ανέργων μέσω της ενίσχυσής τους για τη δημιουργία νέων επιχειρήσεων.

Επιχειρήσεις: Το Μέλλον Με Πλαστικά Greenpeace

Αντικείμενο της δράσης είναι η προώθηση στην αυτοαπασχόληση, 3.000 ανέργων ηλικίας 18 έως 29 ετών με έμφαση στις επιχειρήσεις που θα δραστηριοποιηθούν στην ψηφιακή οικονομία.

Μέσω της δράσης ενισχύονται άνεργοι για τη δημιουργία νέων επιχειρήσεων που θα υιοθετήσουν άμεσα προηγμένες ψηφιακές πρακτικές σε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων.

ΔΕΗ: Κλικ εδώ για επιδότηση 500 ευρώ σε λογαριασμό ΤΩΡΑ!!!

Ο τομέας της ψηφιακής οικονομίας συμπεριλαμβάνει ενδεικτικά υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών (σταθερή – κινητή – διαδικτυακή τηλεφωνία), υπηρεσίες Η/Υ, λογισμικό (συμβουλευτικές υπηρεσίες για εξοπλισμό, συμβουλευτικές υπηρεσίες για λογισμικό, εργασίες σε βάση δεδομένων, συντήρηση και επιδιόρθωση Η/Υ κ.λπ.),

Στεγαστικο επιδόμα! Άτοκα ΔΑΝΕΙΑ + Επιδότηση επιτοκίων για αγορά κατοικίας

παροχή υπηρεσιών μέσω Διαδικτύου, ευρυζωνικές υπηρεσίες, συστήματα αυτοματισμού γραφείου, εφαρμογές τηλεματικής, δορυφορικές υπηρεσίες, ψηφιακή τηλεόραση, παροχή λύσεων ασφαλείας ηλεκτρονικών συστημάτων, κατασκευή εξοπλισμού RFID, διαχείριση ηλεκτρονικών προμηθειών, ηλεκτρονικό εμπόριο, ηλεκτρονικό επιχειρείν, τηλεκπαίδευση, σχεδιασμός ιστοσελίδων, ψηφιακές εκτυπώσεις, ψυχαγωγία με ψηφιακά μέσα.

Άμεση επιδότηση 15.000 ευρώ σε ελεύθερους επαγγελματίες!

Η συνολική συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη είναι 45 εκατ. ευρώ και στην περίπτωση που δεν καλυφθούν οι 3.000 θέσεις θα ακολουθήσει και νέος ή νέοι κύκλοι.

Επιχειρήσεις: Δικαιούχοι – Όροι και προϋποθέσεις
«Δυνητικοί δικαιούχοι» – ωφελούμενοι της δράσης ορίζονται οι εγγεγραμμένοι άνεργοι στο μητρώο της Δ.ΥΠ.Α., που βρίσκονται εκτός εκπαίδευσης, απασχόλησης ή κατάρτισης, 18-29 ετών, οι οποίοι υποβάλλουν αίτηση χρηματοδότησης, στην οποία περιλαμβάνεται πρόταση του επιχειρηματικού τους σχεδίου.

Επίσης, «Δικαιούχοι» της δράσης ορίζονται τα νομικά πρόσωπα (Επιχειρήσεις), τα οποία λαμβάνουν την ενίσχυση σε συνέχεια της έγκρισης της αίτησης χρηματοδότησης και της ένταξης στη δράση.

Οι δυνητικοί δικαιούχοι κατά την ημερομηνία υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης χρηματοδότησης, πρέπει σωρευτικά να εκπληρώνουν τις κάτωθι προϋποθέσεις:

«Άγνωστο» επίδομα 360 ευρώ: Δεκάδες χιλιάδες μπορούν να το πάρουν! ΔΕΣ τον ΤΡΟΠΟ!

Να είναι άνεργοι εγγεγραμμένοι στο μητρώο της Δ.ΥΠ.Α., ηλικίας 18 έως 29 ετών (να έχουν συμπληρώσει το 29ο έτος ηλικίας και να διανύουν το 30ο).

Να βρίσκονται εκτός εκπαίδευσης, απασχόλησης ή κατάρτισης και να πληρούν το ηλικιακό κριτήριο κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

Να έχουν ολοκληρώσει τη διαδικασία εξατομικευμένης προσέγγισης και να έχουν συμφωνήσει σε ατομικό σχέδιο δράσης.

Να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους της ΕΕ ή ομογενείς που έχουν δικαίωμα διαμονής και εργασίας στη χώρα μας ή πολίτες τρίτων χωρών που έχουν άδεια διαμονής σε ισχύ τουλάχιστον για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί το πρόγραμμα.

επιδότηση

Οι άντρες υποψήφιοι να έχουν εκπληρώσει ή νόμιμα απαλλαγεί από τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις.

Ο έλεγχος των ως άνω προϋποθέσεων διενεργείται μέσω ΠΣ ΔΥΠΑ ή/και υπεύθυνων δηλώσεων των δυνητικών δικαιούχων.

Νέο ΕΠΙΔΟΜΑ 1000 ΕΥΡΩ!!! ΣΩΤΗΡΙΑ για ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ!

Όροι συμμετοχής
Οι δυνητικοί δικαιούχοι πρέπει να τηρούν σωρευτικά τους ακόλουθους όρους:

Να ιδρύσουν τις επιχειρήσεις τους και να δραστηριοποιηθούν νόμιμα εντός της ελληνικής επικράτειας.

Η έναρξη δραστηριότητας στη ΔΟΥ πραγματοποιείται μετά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης και το αργότερο εντός 60 ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης της απόφασης ένταξης πράξεων στην ιστοσελίδα της Δ.ΥΠ.Α. και την ενημέρωση των δικαιούχων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail).

Δύναται να δοθεί παράταση 30 ημερών πέραν του διαστήματος των 60 ημερών μετά από την υποβολή σχετικής αίτησης επιμήκυνσης του δικαιούχου και σχετική απόφαση του Προϊσταμένου του ΚΠΑ2.

Κάθε δυνητικός δικαιούχος υποβάλλει μία και μόνο αίτηση χρηματοδότησης (είτε ατομικά, είτε ως μέλος νομικού προσώπου / νομικής οντότητας).

Δεν εντάσσονται στη δράση:
Επαγγελματικές δραστηριότητες που απαιτούν την ύπαρξη κενής θέσης (συμβολαιογράφοι, δικαστικοί επιμελητές).

Επαγγελματικές δραστηριότητες σχετικές με την εκμετάλλευση επιβατικού ή φορτηγού δημόσιας χρήσης.

Εποχικές ως προς τον κύκλο εργασιών επιχειρήσεις, κυλικεία, καντίνες, περίπτερα, πλανόδιες επιχειρήσεις, τυχερά ή ηλεκτρονικά τυχερά παιχνίδια.

ΕΠΙΔΟΜΑ, επίδομα, επίδομα 2022, επιδότηση, επιδόματα, επιδόματα 2023, επιδοτήσεις

Επιχειρηματικές δραστηριότητες οι οποίες εντάσσονται σε ήδη οργανωμένο ομοιόμορφο δίκτυο διανομής προϊόντων και παροχής υπηρεσιών και οι οποίες εκμεταλλεύονται, σε εκτέλεση σχετικών συμβάσεων, άδειες εκμετάλλευσης δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας που αφορούν συνήθως εμπορικά σήματα ή διακριτικούς τίτλους και τεχνογνωσία για τη χρήση και τη διανομή αγαθών ή υπηρεσιών (franchising, shop in shop, δίκτυο πρακτόρευσης).

Επιχειρήσεις που λειτουργούν αποκλειστικά από τη 10η μετά μεσημβρίας έως την 6η πρωινή.

Επιχειρήσεις που έχουν σύνθετο αντικείμενο δραστηριότητας και το ένα εξ αυτών περιλαμβάνεται στις εξαιρέσεις της παρούσας.
Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε τομείς, στους οποίους δεν εφαρμόζεται ο Καν. 1407/2013.

Επιχειρήσεις που έχουν το ίδιο αντικείμενο δραστηριότητας με επιχείρηση που λειτουργούσε στον ίδιο χώρο από άλλο επαγγελματία μέσα στο τελευταίο εξάμηνο πριν από την ημερομηνία έναρξης εργασιών της νέας επιχείρησης στη ΔΟΥ.

Οι επιχειρήσεις που θα δημιουργηθούν μετά από μεταβίβαση ή αλλαγή νομικής μορφής ή διάλυση ή/και επαναλειτουργία ή δημιουργία νέας επιχείρησης ή εκ-μίσθωση από τους ίδιους εταίρους στον ίδιο ή σε άλλο χώρο με το ίδιο αντικείμενο δραστηριότητας.

Όσοι είχαν ενταχθεί σε προηγούμενες δράσεις Νέων Ελεύθερων Επαγγελματιών (ΝΕΕ) της Δ.ΥΠ.Α. (πρώην ΟΑΕΔ).

Οι συστεγαζόμενες επιχειρήσεις.

Οι δικαιούχοι πρέπει να διατηρήσουν το αρχικό αντικείμενο δραστηριότητας, όπως περιγράφεται από τους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.), το οποίο ήταν επιλέξιμο για την ένταξής τους, καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος.
Η απασχόληση των δυνητικών δικαιούχων με την ιδιότητα του μισθωτού είτε στις επιχειρήσεις τους, είτε σε άλλους εργοδότες κατά τη διάρκεια της δράσης αποτελεί λόγο απένταξής τους.

Τα ποσά της επιδότησης
Η διάρκεια της επιχορήγησης ορίζεται σε 12 μήνες και ισχύει από την ημερομηνία έναρξης δραστηριότητας της επιχείρησης στη ΔΟΥ.

«Χρυσή» επιδότηση: Ποιοι δικαιούνται να λάβουν 14.800 ευρώ τώρα!

Το κατ’ αποκοπή ποσό ενίσχυσης των νέων επιχειρήσεων/δικαιούχων της δράσης ανέρχεται σε 14.800 ευρώ και καταβάλλεται σε τρεις δόσεις ως εξής:

1η δόση ύψους 4.000 ευρώ: μετά την έναρξη δραστηριότητας στη ΔΟΥ και σε κάθε περίπτωση κατόπιν της έκδοσης της Τροποποίησης της Απόφασης Ένταξης.

2η δόση ύψους 5.400 ευρώ: μετά τη λήξη του α’ εξάμηνου από την έναρξη της επιχείρησης, κατόπιν επαλήθευσης της λειτουργίας για χρονικό διάστημα 6 μηνών.

3η δόση ύψους 5.400 ευρώ: μετά τη λήξη του β’ εξάμηνου από την έναρξη της επιχείρησης, κατόπιν επαλήθευσης της λειτουργίας για χρονικό διάστημα 6 μηνών.

Διαδικασία υποβολής της αίτησης

Η αίτηση χρηματοδότησης (επενδυτική πρόταση) υποβάλλεται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) που παρέχει το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων στη διεύθυνση www. ependyseis.gr.

This div height required for enabling the sticky sidebar
Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :