Θέμης (Θεμιστοκλής) Σοφός

Θέμης (Θεμιστοκλής) Σοφός: (Δικηγόρος) βιογραφικό! Η ηλικία, το ύψος, η καταγωγή, οι σπουδές, και ο ΓΑΜΟΣ με την Τσιμτσιλή

Θέμης (Θεμιστοκλής) Σοφός: (Δικηγόρος) βιογραφικό! Η ηλικία, το ύψος, η καταγωγή, οι σπουδές, και ο ΓΑΜΟΣ με την Τσιμτσιλή Πληροφορίες γέννησης: 1970 (ηλικία 54 έτη)

Σύζυγος: Σταματίνα Τσιμτσιλή (νύμφ. 2011)

Διδάκτωρ Νομικής – Δικηγόρος Παρ’ Αρείω Πάγω

O Θ.Σοφός γεννήθηκε το έτος 1970 στην Αθήνα και είναι μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών από το 1995. Είναι απόφοιτος της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών (1993).

Δικηγόρος, Διδάκτωρ Ποινικού Δικαίου στο Πανεπιστήμιο Βόννης και Αντιπρόεδρος Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών επί  την τριετία 2018 – 2020. Γεν. Γραμματέας Ινστιτούτου Ευρωπαϊκού & Διεθνούς Ποινικού Δικαίου.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ – ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΣΟΦΟΣ

Δικηγόρος, Διδάκτωρ Ποινικού Δικαίου Πανεπιστημίου Βόννης

Αντιπρόεδρος Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών επί τριετία 2018 – 2020

Γεν. Γραμματέας Ινστιτούτου Ευρωπαϊκού & Διεθνούς Ποινικού Δικαίου

Ονοματεπώνυμο πατρός: Ιωάννης Θεμ. Σοφός

Ονοματεπώνυμο μητρός: Μαρία χήρα Ι. Σοφού, το γένος Μ.Φιλιππίδη

Ημερομηνία γεννήσεως: 05 Ιουλίου 1970

Άδεια άσκησης δικηγορικού λειτουργήματος: 28.06.1995

Γλώσσες: Αγγλική (Άριστη γνώση), Γερμανική (Άριστη γνώση)

Οικογενειακή κατάσταση: Έγγαμος με τρία τέκνα

Διεύθυνση: Ασκληπιού 6-8, Αθήνα, Τ.Κ. 10680

Τηλέφωνα: 210-3633322, 210-3636379, 210-3642339, 6944-838029

themis@sofos.com.gr, http://www.sofos.com.gr

Ιανουάριος 1993: Πτυχίο Νομικής του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

Σεπτέμβριος 1994 – Σεπτέμβριος 1995: Μεταπτυχιακό τμήμα Ποινικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Βόννης Γερμανίας (Βαθμός MAGNA CUM LAUDE)

Σεπτέμβριος 1995 – Ιανουάριος 1998: Διδακτορική Διατριβή στον Τομέα Ποινικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Βόννης παρά τω πλευρώ των καθηγητών κ.κ. Prof. Dr. Ingeborg Puppe, Prof. Dr.Urs Kindhäuser, Prof. Dr. Günther Jakobs με θέμα «Η ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΑΙΤΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ» („Mehrfachkausalität beim Tun und Unterlassen“) (Βαθμός MAGNA CUM LAUDE)

1995: Σεμιναριακή Εργασία στον Τομέα Ποινικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Βόννης: Η έννοια της πλάνης στην απάτη (Βαθμός Άριστα)

1996: Σεμιναριακή Εργασία στον Τομέα Εγκληματολογικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Βόννης: Έγκλήματα πολέμου και Διεθνείς Αντιδράσεις με ιδιαίτερη αναφορά στο ρόλο του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Βαθμός Άριστα)

1997: Σεμιναριακή Εργασία στον Τομέα Ποινικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Βόννης: Αιτία και αποτέλεσμα στο Ποινικό Δίκαιο (Βαθμός Άριστα)

Ιανουάριος 1998: Αναγόρευση Διδάκτορος του Πανεπιστημίου Βόννης

Σεπτέμβριος 1998: Αυθόρμητη μετάφραση εκ της γερμανικής γλώσσας διαλέξεων της καθηγήτριας Ingeborg Puppe στον Τομέα Ποινικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αθηνών, Θεσσαλονίκης και Κομοτηνής

1998: Δημοσίευση Μετάφρασης άρθρου της καθηγήτριας Ingeborg Puppe «Η πραγματική πλάνη» Υπεράσπιση 1998, 1009

2000: Υποψηφιότητα για τη θέση του Ειδικού Επιστήμονα στο ΕΚΠΑ

2001: Δημοσίευση Επιμέλειας Ποινικής Νομολογίας αλλοδαπών Δικαστηρίων στο περιοδικό Ποινικός Λόγος 2001, 291, 714-719

2002: Δημοσίευση μελέτης με θέμα «Ζητήματα αιτιότητος επί αδικήματος οφειλόμενου σε άνευ επιγνώσεως αμέλεια», εις Τόμο Πεπραγμένων (1) της Ελληνικής Εταιρίας Δικαιοφιλοσοφικής και Δικαιοϊστορικής Ερεύνης επιμ. Ι. Στράγγα / Ι. Γράβαρη / Αντ.Χάνου (εφεξής Τόμος Πεπραγμένων), Εκδ. Σάκκουλα, Nomos, L’Hartman,  σελ. 237

2003: Υποψηφιότητα για τη θέση Λέκτορα στο ΕΚΠΑ

2003: Δημοσίευση στη Σειρά ΠΟΙΝΙΚΑ (ΑΝΤΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ III) υπό την επίβλεψη του καθηγητού κ. Ν. Κουράκη με θέμα «Η νομική αιτιότητα στο πλαίσιο της αντεγκληματικής πολιτικής»

2004: Δημοσίευση μελέτης με θέμα «Ελευθερία Ειδικής Γνώσης και Καταλογισμός», εις Τόμο Πεπραγμένων (3), 2004, σελ. 599

2005: Συστηματική Ερμηνεία του Ποινικού Κώδικα (ΣυστΕρΠοινΚ), Γενικό Μέρος, και ειδικά σχολιασμός των άρθρων 28 (Αμέλεια) και 29 (Εκ του αποτελέσματος διακρινόμενα εγκλήματα), σελίδες 348 έως 458, υπό την επίβλεψη των καθηγητών Δ. Σπινέλλη, Ν. Ανδρουλάκη, Γ.-Α. Μαγκάκη, Ι. Μανωλεδάκη, Κ. Σταμάτη, Α. Ψαρούδα-Μπενάκη

2007: Δημοσίευση άρθρου στο περιοδικό Ποινικός Λόγος με θέμα: «Η δικονομική λειτουργία της πραγματογνωμοσύνης στην περίπτωση του ηλεκτρονικού εγκλήματος», Τεύχος 2/2007

2008: Μονογραφία με θέμα «ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΟΣ ΔΟΛΟΣ ΚΑΙ ΒΑΡΕΙΑ ΑΜΕΛΕΙΑ. Η αξιολογική σχέση διαβάθμισης των δύο μορφών υπαιτιότητας», Μονογραφία Εκδ. Αντ. Σάκκουλα, 2008

2008: Συστηματική Ερμηνεία του Ποινικού Κώδικα (ΣυστΕρΠοινΚ), Ειδικό Μέρος (υπό έκδοση, βλ. βεβαίωση Εκδότη), άρθρων 385, 386, 387, 388, 389, και 407 – 409

2009: Μελέτη στον Τιμητικό Τόμο Άννας Ψαρούδα – Μπενάκη, 2009 με θέμα «Από την αιτιοκρατική στη φιναλιστική θεωρία περί πράξεως», σελ. 569

2009: Υποψηφιότητα σε προκηρυχθείσα εκλογή Λέκτορα από το ΕΚΠΑ (βλ. υπ΄αύξ. αριθμ. πρωτ. 244/5.10.2009 Εισηγητική Έκθεση κ. Χρ. Μυλωνόπουλου καθώς και την υπ΄αύξ. αριθμ. πρωτ. 1400/19.06.2009 Έκθεση των κ. Λ. Κοτσαλή και Νικ. Παρασκευόπουλου και την υπ΄αύξ. αριθμ. πρωτ. 1083/22.3.2010 Συμπληρωματική Έκθεσή τους)

2010: Μελέτη στον Τιμητικό Τόμο Αργυρίου Καρρά (2010) με θέμα «Η απεξάρτηση της ευθύνης των Υπουργών από τη Βουλή», σελ. 171

2010: «Κριτική επισκόπηση της θεωρίας του Welzel περί της πράξεως ως σκόπιμης δράσεως», εις Τόμο Πεπραγμένων (4), 2010, σελ. 731

Δημοσίευση Μετάφρασης άρθρου της καθηγήτριας Ingeborg Puppe «Εννοιολογικές μορφές του ενδεχόμενου δόλου» εις Τιμητικό Τόμο Ι. Μανωλεδάκη

2010: «Η έλλειψη άμεσης εξουσίας ασκήσεως δικαιώματος (δικαιοκτησίας) ως προϋπόθεση για τη στοιχειοθέτηση του παρανόμου στο περιουσιακό όφελος επί της πράξης της εκβίασης (άρ. 385 ΠΚ)», ΠΟΙΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ (ΠΧρ) Ξ, 362 επ. 2010

2010: «Η αναγκαιότης της ποινής ως μέσου προστασίας του εννόμου αγαθού», εις Τόμο Πεπραγμένων (5), Εκδ. Σάκκουλα, Nomos, L’Hartman, 2010, σελ. 819

2011: Μονογραφία με θέμα «ΕΝΟΧΗ ΧΩΡΙΣ ΑΓΑΘΟ», (Ερμηνεία όρων του Νόμου για τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες με τη βοήθεια της Θεωρίας των Κανόνων), (Μονογραφία 2011, Δίκαιο & Οικονομία, Π.Ν. ΣΑΚΚΟΥΛΑΣ)

2012: ΕΙΔΙΚΟΙ ΠΟΙΝΙΚΟΙ ΝΟΜΟΙ, Νομιμοποίηση Εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες Ι, Εισαγωγικές Παρατηρήσεις και Άρ. 1 – 5 Ν. 3691/2008, Θ. ΣΟΦΟΣ, Δίκαιο & Οικονομία, Π.Ν. ΣΑΚΚΟΥΛΑΣ

2012: ΕΙΔΙΚΟΙ ΠΟΙΝΙΚΟΙ ΝΟΜΟΙ, Νομιμοποίηση Εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες ΙΙ, Άρ. 6 – 7Γ, 45 – 52 Ν. 3691/2008, Θ. ΣΟΦΟΣ, Δίκαιο & Οικονομία, Π.Ν. ΣΑΚΚΟΥΛΑΣ

2013: Γραπτή παρέμβαση στο 6ο Συνέδριο της Ένωσης Ελλήνων Ποινικολόγων, 31η Μαΐου και 1η Ιουνίου 2013 (Κεντρική Αίθουσα «Αριστοτέλης Ωνάσης» της Στέγης Γραμμάτων και Τεχνών, Λεωφ. Συγγρού 107, ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ σελ. 311, Θ. ΣΟΦΟΣ, «Η σχέση δωροδοκίας και εκβίασης»

2014: «Αιτιολογία απόφασης ποινικού δικαστηρίου και εσφαλμένη ερμηνεία ή εφαρμογή ουσιαστικής ποινικής διάταξης», σε Τόμο Πεπραγμένων (6Β), σελ. 1241

2014: «Η συρροή νόμων εις το ποινικό δίκαιο», σε τόμο «Σύγκρουση, εχθρότης και δίκαιο», Τόμος Πεπραγμένων (7Β), 2014, σελ. 136

2015: «Ιατροτεχνολογικός εξοπλισμός και διαφώτιση του ασθενούς», Εισήγηση στο 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Βιοϊατρικής Τεχνολογίας

2016: «Οι (ηθικοί) αυτουργοί της φοροδιαφυγής και φοροαποφυγής», Άρθρο στον Τιμητικό Τόμο Χριστόφορου Αργυρόπουλου, 2016

2016: «Η αμέλεια στο Ποινικό Δίκαιο», επιμέλεια επανέκδοσης στη δημοτική της μονογραφίας του Αλέξανδρου Κατσαντώνη «Η αμέλεια εν τω ποινικώ δικαίω», 1963, Εκδόσεις ΝΟΜΟΡΑΜΑ.ΝΤ

2016: Επιμέλεια Έκδοσης ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΑ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, μετά το ν. 4356/2015, ΦΕΚ Α 181, με πρόλογο Θεμ. Σοφού, Εκδόσεις ΝΟΜΟΡΑΜΑ.ΝΤ

2017: «Η “πράξη εκ καθήκοντος” και το Δίκαιο», σε Τιμητικό Τόμο Ιωάννη Στράγγα, κοινή έκδοση NOMOS, SAKKOULAS PUBLICATIONS (In Verbindung mit Antonello Calore, Photios Katzouros, Jens Petersen, Otto Pfersmann, herausgegeben con Dimitris Charalambis und Charis Papacharalambous), σελ. 231

2017: Εισήγηση στο 8ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ένωσης Ελλήνων Νομικών (Ε.Ε.Ν. e-Θέμις, 18/3/2017) με θέμα «Ποινική αξιολόγηση της διαδικασίας επικύρωσης συμφωνίας εξυγίανσης επιχειρήσεων»

2017: Εισήγηση στο Πανελλήνιο Συνέδριο του Ιατρικού Συλλόγου Πειραιά και της Ελληνικής Εταιρείας Επείγουσας Ιατρικής με θέμα «Η προανακριτική διαδικασία στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών», που διοργανώθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Νίκαιας Πειραιά

2018: Ξενόγλωσση δημοσίευση άρθρου με θέμα «Informed consent by the treating health care provider», σε Τόμο: PATERNALISM AND CRIMINAL LAW – MODERN PROBLEMS OF AN OLD QUERY, Sakkoulas /Nomos Publications, 2018, 224 pages (από κοινού με V. Christou, N. Courakis, G. Giannoulis, J. Gkountis, F. Herzog, K. Kalliris, S. Mitas, Ch. Papacharalambous, V. Polyzoidou, T. Sofos)

2018: «Προστατευόμενοι μάρτυρες και ΕΣΔΑ», ΝΟΜΙΚΟ ΒΗΜΑ 2018, σελ. 421

2018: «Σύγκρουση δικαιοδοσίας στο Ευρωπαϊκό δικαστικό δίκαιο και forum shopping», ΝΟΜΙΚΟ ΒΗΜΑ 2018, σελ. 1597

2019: «H παράβαση των κανόνων επιμελούς διαχείρισης στην πράξη της απιστίας σύμφωνα με τον νέο ΠΚ», ΝΟΜΙΚΟ ΒΗΜΑ 2019, σελ. 1585 επ.

2019: Βιβλιοκρισία στο «Λεξικό Εγκληματολογίας» (Επιμελητές Έκδοσης Καλλιόπη Δ. Σπινέλλη, Νέστωρ Κουράκης, Μαρία Π. Καρνιδιώτη), ΝΟΜΙΚΟ ΒΗΜΑ 2019, σελ. 923

2019: Διάλεξη στην Εταιρεία Ελλήνων Λογοτεχνών με θέμα «Νόμος και Ηθική» (2/4/2019), Γενναδείου 8, Αθήνα

2020: ΕΙΔΙΚΟΙ ΠΟΙΝΙΚΟΙ ΝΟΜΟΙ, Νομιμοποίηση Εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες ΙΙ, Εισαγωγικές Παρατηρήσεις, Άρ. 1 – 4 Ν. 4557/2018, Θ. ΣΟΦΟΣ/Α. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ, Δίκαιο & Οικονομία, Π.Ν. ΣΑΚΚΟΥΛΑΣ

2020: ΕΙΔΙΚΟΙ ΠΟΙΝΙΚΟΙ ΝΟΜΟΙ, Νομιμοποίηση Εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες ΙΙ, άρ. 5, 39-42, 47-50 Ν. 4557/2018, Θ. ΣΟΦΟΣ/Α. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ, Δίκαιο & Οικονομία, Π.Ν. ΣΑΚΚΟΥΛΑΣ

2020: «Συνταγματική κατοχύρωση άσκησης του εκλογικού δικαιώματος», 16/10/2020 Άρθρο στην Εφημερίδα «Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ»

2001-2010: Μέλος της Συντακτικής Επιτροπής του περιοδικού ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ

1999-σήμερα: Διαρκής Συμμετοχή στα Συνέδρια της Εταιρίας Ποινικού Δικαίου, της οποίας είναι μέλος

1999-σήμερα: Διαρκής Συμμετοχή στα Συνέδρια της Ένωσης Ελλήνων Ποινικολόγων, της οποίας είναι μέλος

2015-σήμερα: Διαρκής Συμμετοχή στο Ινστιτούτο Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Ποινικού Δικαίου, του οποίου είναι Γενικός Γραμματέας

2015- σήμερα: Διδασκαλία σε εβδομαδιαία σεμινάρια Ποινικού Δικαίου και Ποινικής Δικονομίας για Δικηγόρους στο Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών (τελευταίο διεξάγεται ήδη στην τρέχουσα ακαδημαϊκή χρονιά)

2020: Διεθνής Διαιτησία στο JAMS ARBITRATION COURT NEW YORK

Συνεργασία με την Δικηγορική Εταιρεία Marino Finley LLP, Washington D.C., USA

Στρατιωτικές υποχρεώσεις: Σεπτέμβριος 1992 – Ιούνιος 1994: Στρατιωτική θητεία στην Πολεμική Αεροπορία (Βαθμός Ικανότητας Ι 1 ), Βασική Εκπαίδευση στο κέντρο Εκπαίδευσης Τριπόλεως, μετάθεση στην 116 Πτέρυγα Μάχης με ειδικότητα συντήρησης εγκαταστάσεων (Μοίρα συντήρησης εγκαταστάσεων), και στην Υπηρεσία Ελέγχου Ασφάλειας Υπερπτήσεων (FIR).

Επαγγελματική δραστηριότητα: Δικηγορία σε δικαστήρια ουσίας και αναιρετική (οράτε αντί πολλών ΑΠ 735/2019)

Προσωπική ενασχόληση: Πιάνο, Θεωρία Μουσικής

Απόστολος Λύτρας (Δικηγόρος) βιογραφικό σήμερα! Η σύζυγος, η ηλικία, το ύψος, η καταγωγή, οι σπουδές, και τα κιλά 

x

Πηγή cover photo – video: Instagram , facebook , tik-tok , X, google

Ακολούθησε το freegossip.gr στο Google News για να μαθαίνεις πρώτος τις ειδήσεις!