«Καμπανάκι» της Αρχής Προστασίας Δεδομένων για τις κάμερες σε δημόσιους χώρους

  Η Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων σε γνωμοδότησή της επί του σχεδίου Προεδρικού ∆ιατάγµατος του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη για τη χρήση συστηµάτων βιντεοεπιτήρησης από δηµόσιες αρχές σε Δηµόσιους χώρους, πραγματοποιεί μεγάλο αριθμό παρατηρήσεων επί του περιεχομένου του εν λόγω διατάγματος.   Η Αρχή στην υπ’ αριθμ. 3/2020 γνωμοδότηση των 46 σελίδων αφού αναλύει τα… Συνεχίστε να διαβάζετε το «Καμπανάκι» της Αρχής Προστασίας Δεδομένων για τις κάμερες σε δημόσιους χώρους